หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120109T แม่น้ำป่าสักที่ อ.แก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:007.4441.54
2023-05-28 00:157.4441.54
2023-05-28 00:307.4441.54
2023-05-28 00:457.4441.54
2023-05-28 01:007.4441.54
2023-05-28 01:157.4441.54
2023-05-28 01:307.4441.54
2023-05-28 01:457.4441.54
2023-05-28 02:007.4441.54
2023-05-28 02:157.4441.54
2023-05-28 02:307.4441.54
2023-05-28 02:457.4441.54
2023-05-28 03:007.4441.54
2023-05-28 03:157.4441.54
2023-05-28 03:307.4441.54
2023-05-28 03:457.4441.54
2023-05-28 04:007.4441.54
2023-05-28 04:157.4441.54
2023-05-28 04:307.4441.54
2023-05-28 04:457.4441.54
2023-05-28 05:007.4441.54
2023-05-28 05:157.4441.54
2023-05-28 05:307.4441.54
2023-05-28 05:457.4441.54
หน้าที่ 1 จาก 2 (27 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.