หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120109T แม่น้ำป่าสักที่ อ.แก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:007.4441.54
2019-04-22 00:157.4441.54
2019-04-22 00:307.4441.54
2019-04-22 00:457.4441.54
2019-04-22 01:007.4441.54
2019-04-22 01:157.4441.54
2019-04-22 01:307.4441.54
2019-04-22 01:457.4441.54
2019-04-22 02:007.4441.54
2019-04-22 02:157.4441.54
2019-04-22 02:307.4441.54
2019-04-22 02:457.4441.54
2019-04-22 03:007.4441.54
2019-04-22 03:157.4441.54
2019-04-22 03:307.4441.54
2019-04-22 03:457.4441.54
2019-04-22 04:007.4441.54
2019-04-22 04:157.4441.54
2019-04-22 04:307.4441.54
2019-04-22 04:457.4441.54
2019-04-22 05:007.4441.54
2019-04-22 05:157.4441.54
2019-04-22 05:307.4441.54
2019-04-22 05:457.4441.54
หน้าที่ 1 จาก 2 (25 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing wlGraph series.