หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120304T ห้วยน้ำพุงที่บ้านกกกะบาก ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:00301.360.02
2019-04-22 00:15301.360.02
2019-04-22 00:30301.380.03
2019-04-22 00:45301.350.02
2019-04-22 01:00301.360.02
2019-04-22 01:15301.360.02
2019-04-22 01:30301.390.03
2019-04-22 01:45301.400.04
2019-04-22 02:00301.410.05
2019-04-22 02:15301.420.07
2019-04-22 02:30301.410.05
2019-04-22 02:45301.400.04
2019-04-22 03:00301.400.04
2019-04-22 03:15301.400.04
2019-04-22 03:30301.390.03
2019-04-22 03:45301.390.03
2019-04-22 04:00301.370.02
2019-04-22 04:15301.380.03
2019-04-22 04:30301.410.05
2019-04-22 04:45301.410.05
2019-04-22 05:00301.380.03
2019-04-22 05:15301.370.02
2019-04-22 05:30301.360.02
2019-04-22 05:45301.380.03
หน้าที่ 1 จาก 2 (25 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing wlGraph series.