หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120304T ห้วยน้ำพุงที่บ้านกกกะบาก ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00301.821.97
2019-08-26 00:15301.821.97
2019-08-26 00:30301.821.97
2019-08-26 00:45301.821.97
2019-08-26 01:00301.832.08
2019-08-26 01:15301.832.08
2019-08-26 01:30301.832.08
2019-08-26 01:45301.832.08
2019-08-26 02:00301.832.08
2019-08-26 02:15301.852.30
2019-08-26 02:30301.872.52
2019-08-26 02:45301.882.63
2019-08-26 03:00301.902.91
2019-08-26 03:15301.923.20
2019-08-26 03:30301.923.20
2019-08-26 03:45301.994.30
2019-08-26 04:00302.096.28
2019-08-26 04:15302.075.83
2019-08-26 04:30302.065.61
2019-08-26 04:45302.055.40
2019-08-26 05:00302.065.61
2019-08-26 05:15302.065.61
2019-08-26 05:30302.065.61
2019-08-26 05:45302.065.61
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.