หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060109T แม่น้ำปิงที่บ้านสบอ้อ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:00368.8112.04
2023-05-28 00:15368.8112.04
2023-05-28 00:30368.8011.97
2023-05-28 00:45368.8011.97
2023-05-28 01:00368.8011.97
2023-05-28 01:15368.8011.97
2023-05-28 01:30368.8112.04
2023-05-28 01:45368.8011.97
2023-05-28 02:00368.8112.04
2023-05-28 02:15368.8112.04
2023-05-28 02:30368.8011.97
2023-05-28 02:45368.8112.04
2023-05-28 03:00368.8112.04
2023-05-28 03:15368.8011.97
2023-05-28 03:30368.8011.97
2023-05-28 03:45368.8011.97
2023-05-28 04:00368.8112.04
2023-05-28 04:15368.8011.97
2023-05-28 04:30368.8011.97
2023-05-28 04:45368.8011.97
2023-05-28 05:00368.8011.97
2023-05-28 05:15368.8011.97
2023-05-28 05:30368.8011.97
2023-05-28 05:45368.8011.97
หน้าที่ 1 จาก 2 (28 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.