หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060109T แม่น้ำปิงที่บ้านสบอ้อ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00369.6723.26
2019-08-26 00:15369.6723.26
2019-08-26 00:30369.6623.04
2019-08-26 00:45369.6522.82
2019-08-26 01:00369.6522.82
2019-08-26 01:15369.6322.37
2019-08-26 01:30369.6322.37
2019-08-26 01:45369.6322.37
2019-08-26 02:00369.6222.15
2019-08-26 02:15369.6121.93
2019-08-26 02:30369.6121.93
2019-08-26 02:45369.6021.70
2019-08-26 03:00369.5921.48
2019-08-26 03:15369.5921.48
2019-08-26 03:30369.5721.03
2019-08-26 03:45369.5721.03
2019-08-26 04:00369.5620.81
2019-08-26 04:15369.5721.03
2019-08-26 04:30369.5620.81
2019-08-26 04:45369.5520.59
2019-08-26 05:00369.5420.36
2019-08-26 05:15369.5420.36
2019-08-26 05:30369.5320.14
2019-08-26 05:45369.5320.14
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.