หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060109T แม่น้ำปิงที่บ้านสบอ้อ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:00368.6811.13
2019-02-20 00:15368.6811.13
2019-02-20 00:30368.6911.20
2019-02-20 00:45368.6811.13
2019-02-20 01:00368.6811.13
2019-02-20 01:15368.6811.13
2019-02-20 01:30368.6811.13
2019-02-20 01:45368.6911.20
2019-02-20 02:00368.6911.20
2019-02-20 02:15368.6811.13
2019-02-20 02:30368.6911.20
2019-02-20 02:45368.6811.13
2019-02-20 03:00368.6811.13
2019-02-20 03:15368.6911.20
2019-02-20 03:30368.6811.13
2019-02-20 03:45368.6911.20
2019-02-20 04:00368.6811.13
2019-02-20 04:15368.6811.13
2019-02-20 04:30368.6911.20
2019-02-20 04:45368.6811.13
2019-02-20 05:00368.6811.13
2019-02-20 05:15368.6811.13
หน้าที่ 1 จาก 1 (22 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.