หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060109T แม่น้ำปิงที่บ้านสบอ้อ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. 2567 ถึง 19 มิ.ย. 2567
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2024-06-19 09:00368.8112.04
2024-06-19 09:15368.8011.97
2024-06-19 09:30368.8112.04
2024-06-19 09:45368.8112.04
2024-06-19 10:00368.8112.04
2024-06-19 10:15368.8112.04
2024-06-19 10:30368.8011.97
2024-06-19 10:45368.8112.04
2024-06-19 11:00368.8112.04
2024-06-19 11:15368.8011.97
2024-06-19 11:30368.8011.97
2024-06-19 11:45368.8011.97
2024-06-19 12:00368.8011.97
2024-06-19 12:15368.8011.97
2024-06-19 12:30368.8011.97
2024-06-19 12:45368.8011.97
2024-06-19 13:00368.8112.04
2024-06-19 13:15368.8011.97
2024-06-19 13:30368.8011.97
2024-06-19 13:45368.8011.97
2024-06-19 14:00368.8011.97
2024-06-19 14:15368.8011.97
2024-06-19 14:30368.8011.97
2024-06-19 14:45368.8112.04
หน้าที่ 1 จาก 2 (36 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2567  ถึง 19 มิถุนายน 2567 chart showing wlGraph series.