หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060109T แม่น้ำปิงที่บ้านสบอ้อ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:00368.519.94
2019-04-22 00:15368.509.87
2019-04-22 00:30368.519.94
2019-04-22 00:45368.519.94
2019-04-22 01:00368.519.94
2019-04-22 01:15368.519.94
2019-04-22 01:30368.519.94
2019-04-22 01:45368.519.94
2019-04-22 02:00368.5210.01
2019-04-22 02:15368.5210.01
2019-04-22 02:30368.5310.08
2019-04-22 02:45368.5310.08
2019-04-22 03:00368.5310.08
2019-04-22 03:15368.5310.08
2019-04-22 03:30368.5310.08
2019-04-22 03:45368.5410.15
2019-04-22 04:00368.5410.15
2019-04-22 04:15368.5410.15
2019-04-22 04:30368.5410.15
2019-04-22 04:45368.5410.15
2019-04-22 05:00368.5510.22
2019-04-22 05:15368.5410.15
2019-04-22 05:30368.5510.22
2019-04-22 05:45368.5510.22
หน้าที่ 1 จาก 2 (25 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing wlGraph series.