หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060111T แม่น้ำปิงที่บ้านปากร้องห้วยจี้ ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. 2564 ถึง 25 มิ.ย. 2564
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2021-05-25 00:00117.0933.49
2021-05-25 00:15117.0832.49
2021-05-25 00:30117.0832.49
2021-05-25 00:45117.0832.49
2021-05-25 01:00117.0832.49
2021-05-25 01:15117.0832.49
2021-05-25 01:30117.0832.49
2021-05-25 01:45117.0832.49
2021-05-25 02:00117.0731.54
2021-05-25 02:15117.0832.49
2021-05-25 02:30117.0832.49
2021-05-25 02:45117.0832.49
2021-05-25 03:00117.0832.49
2021-05-25 03:15117.0933.49
2021-05-25 03:30117.1037.68
2021-05-25 03:45117.1141.09
2021-05-25 04:00117.1242.45
2021-05-25 04:15117.1343.81
2021-05-25 04:30117.1546.53
2021-05-25 04:45117.1749.26
2021-05-25 05:00117.1951.98
2021-05-25 05:15117.2053.34
2021-05-25 05:30117.2256.38
2021-05-25 05:45117.2459.59
หน้าที่ 1 จาก 126 (3016 รายการ)
First
Prev
1
2
3
4
126
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  ถึง 25 มิถุนายน 2564 chart showing wlGraph series.