หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060709T น้ำแม่กวงที่ลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:00291.113.36
2019-04-22 00:15290.911.52
2019-04-22 00:30290.901.42
2019-04-22 00:45291.163.74
2019-04-22 01:00291.022.60
2019-04-22 01:15290.690.60
2019-04-22 01:30291.153.66
2019-04-22 01:45291.133.51
2019-04-22 02:00291.113.36
2019-04-22 02:15291.153.66
2019-04-22 02:30291.214.12
2019-04-22 02:45291.052.90
2019-04-22 03:00291.103.28
2019-04-22 03:15291.143.59
2019-04-22 03:30291.183.89
2019-04-22 03:45291.123.43
2019-04-22 04:00291.103.28
2019-04-22 04:15291.173.81
2019-04-22 04:30291.062.98
2019-04-22 04:45291.163.74
2019-04-22 05:00291.062.98
2019-04-22 05:15291.183.89
2019-04-22 05:30291.163.74
2019-04-22 05:45291.193.97
หน้าที่ 1 จาก 2 (26 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing wlGraph series.