หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060709T น้ำแม่กวงที่ลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:00290.600.31
2019-02-20 00:15290.590.28
2019-02-20 00:30290.570.21
2019-02-20 00:45290.580.25
2019-02-20 01:00290.580.25
2019-02-20 01:15290.570.21
2019-02-20 01:30290.550.15
2019-02-20 01:45290.550.15
2019-02-20 02:00290.540.15
2019-02-20 02:15290.540.15
2019-02-20 02:30290.540.15
2019-02-20 02:45290.530.14
2019-02-20 03:00290.520.14
2019-02-20 03:15290.510.13
2019-02-20 03:30290.520.14
2019-02-20 03:45290.510.13
2019-02-20 04:00290.510.13
2019-02-20 04:15290.500.13
2019-02-20 04:30290.510.13
2019-02-20 04:45290.520.14
2019-02-20 05:00290.510.13
2019-02-20 05:15290.500.13
หน้าที่ 1 จาก 1 (22 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.