หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060709T น้ำแม่กวงที่ลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00291.9755.64
2019-08-26 00:15291.9655.18
2019-08-26 00:30291.9655.18
2019-08-26 00:45291.9655.18
2019-08-26 01:00291.9554.73
2019-08-26 01:15291.9554.73
2019-08-26 01:30291.9554.73
2019-08-26 01:45291.9554.73
2019-08-26 02:00291.9454.27
2019-08-26 02:15291.9454.27
2019-08-26 02:30291.9353.82
2019-08-26 02:45291.9353.82
2019-08-26 03:00291.9353.82
2019-08-26 03:15291.9353.82
2019-08-26 03:30291.9353.82
2019-08-26 03:45291.9353.82
2019-08-26 04:00291.9353.82
2019-08-26 04:15291.9353.82
2019-08-26 04:30291.9253.36
2019-08-26 04:45291.9253.36
2019-08-26 05:00291.9253.36
2019-08-26 05:15291.9152.91
2019-08-26 05:30291.9152.91
2019-08-26 05:45291.9152.91
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.