หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110301T คลองโพธิ์ที่บ้านคลองบ่วงสามัคคี ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:00124.050.12
2019-02-20 00:15124.050.12
2019-02-20 00:30124.050.12
2019-02-20 00:45124.050.12
2019-02-20 01:00124.060.13
2019-02-20 01:15124.040.11
2019-02-20 01:30124.040.11
2019-02-20 01:45124.040.11
2019-02-20 02:00124.050.12
2019-02-20 02:15124.040.11
2019-02-20 02:30124.050.12
2019-02-20 02:45124.050.12
2019-02-20 03:00124.040.11
2019-02-20 03:15124.050.12
2019-02-20 03:30124.040.11
2019-02-20 03:45124.050.12
2019-02-20 04:00124.050.12
2019-02-20 04:15124.070.13
2019-02-20 04:30124.090.15
2019-02-20 04:45124.120.18
2019-02-20 05:00124.140.20
2019-02-20 05:15124.140.20
2019-02-20 05:30124.150.21
หน้าที่ 1 จาก 1 (23 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.