หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110301T คลองโพธิ์ที่บ้านคลองบ่วงสามัคคี ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00124.000.09
2019-08-26 00:15124.000.09
2019-08-26 00:30124.000.09
2019-08-26 00:45124.000.09
2019-08-26 01:00124.000.09
2019-08-26 01:15124.000.09
2019-08-26 01:30124.000.09
2019-08-26 01:45124.000.09
2019-08-26 02:00124.000.09
2019-08-26 02:15124.000.09
2019-08-26 02:30124.000.09
2019-08-26 02:45124.000.09
2019-08-26 03:00124.000.09
2019-08-26 03:15124.000.09
2019-08-26 03:30124.000.09
2019-08-26 03:45124.000.09
2019-08-26 04:00124.000.09
2019-08-26 04:15124.000.09
2019-08-26 04:30124.000.09
2019-08-26 04:45124.000.09
2019-08-26 05:00124.000.09
2019-08-26 05:15124.000.09
2019-08-26 05:30124.000.09
2019-08-26 05:45124.000.09
หน้าที่ 1 จาก 2 (46 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.