หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110401T ห้วยทับเสลาที่บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. 2564 ถึง 25 มิ.ย. 2564
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2021-05-25 00:00123.421.51
2021-05-25 00:15123.421.51
2021-05-25 00:30123.421.51
2021-05-25 00:45123.421.51
2021-05-25 01:00123.411.49
2021-05-25 01:15123.421.51
2021-05-25 01:30123.421.51
2021-05-25 01:45123.421.51
2021-05-25 02:00123.421.51
2021-05-25 02:15123.421.51
2021-05-25 02:30123.421.51
2021-05-25 02:45123.421.51
2021-05-25 03:00123.421.51
2021-05-25 03:15123.421.51
2021-05-25 03:30123.421.51
2021-05-25 03:45123.421.51
2021-05-25 04:00123.421.51
2021-05-25 04:15123.421.51
2021-05-25 04:30123.421.51
2021-05-25 04:45123.421.51
2021-05-25 05:00123.421.51
2021-05-25 05:15123.421.51
2021-05-25 05:30123.421.51
2021-05-25 05:45123.421.51
หน้าที่ 1 จาก 127 (3027 รายการ)
First
Prev
1
2
3
4
127
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  ถึง 25 มิถุนายน 2564 chart showing wlGraph series.