หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070110T แม่น้ำวังที่ อ.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. 2564 ถึง 25 มิ.ย. 2564
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2021-05-25 00:00399.467.21
2021-05-25 00:15399.467.21
2021-05-25 00:30399.467.21
2021-05-25 00:45399.467.21
2021-05-25 01:00399.467.21
2021-05-25 01:15399.467.21
2021-05-25 01:30399.467.21
2021-05-25 01:45399.467.21
2021-05-25 02:00399.467.21
2021-05-25 02:15399.467.21
2021-05-25 02:30399.467.21
2021-05-25 02:45399.467.21
2021-05-25 03:00399.467.21
2021-05-25 03:15399.467.21
2021-05-25 03:30399.467.21
2021-05-25 03:45399.467.21
2021-05-25 04:00399.467.21
2021-05-25 04:15399.467.21
2021-05-25 04:30399.467.21
2021-05-25 04:45399.467.21
2021-05-25 05:00399.467.21
2021-05-25 05:15399.467.21
2021-05-25 05:30399.467.21
2021-05-25 05:45399.467.21
หน้าที่ 1 จาก 127 (3027 รายการ)
First
Prev
1
2
3
4
127
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  ถึง 25 มิถุนายน 2564 chart showing wlGraph series.