รายงานภาพสถานการณ์น้ำ ผ่านกล้อง CCTV
แม่น้ำปิงที่บ้านปากร้องห้วยจี้ ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
แม่น้ำปิงที่บ้านบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
แม่น้ำป่าสักที่บ้านจางวาง ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำป่าสักที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำป่าสักที่ อ. แก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
แม่น้ำป่าสักที่ อ.เสาไห้ ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี