หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
รายงานสรุปผลการพยากรณ์ลุ่มน้ำสะแกกรัง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 7:00 น.
1. ข้อมูลปริมาณน้ำฝน
สถานีโทรมาตร
ที่ตั้ง
ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (ม.ม.)
ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า
ฝนเมื่อวาน
ฝน 2 วัน
ฝน 3 วัน
วันนี้
1 วัน
2 วัน
110501T น้ำแม่วงก์ที่บ้านคลองสาลีต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์0.000.000.500.6422.1822.18
110202T โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์0.000.0029.0060.67109.51109.51
110505T ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์0.000.004.507.7111.4311.43
110304T โรงเรียนอนุบาลแม่เปินต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์0.000.0057.5026.9435.9735.97
110305T รพ.สต.บ้านร่องตาทีต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี0.000.000.5026.9435.9735.97
110506T สาธารณสุข อ.หนองฉางต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี0.004.004.007.7111.4311.43
110303T คลองโพธิ์ที่บ้านทุ่งสงบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี0.000.000.0026.9435.9735.97
** หมายเหตุ : ปริมาณฝนคาดการณ์ ได้จากการประมวลผลและคำนวณข้อมูลภาพจาก NWP Model กรมอุตุนิยมวิทยา**
2. ข้อมูลน้ำท่า
สถานีโทรมาตร
ที่ตั้ง
ระดับเตือนภัย
ข้อมูลระดับน้ำตรวจวัด (ม.รทก.)
ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า
เมื่อวาน
วันนี้
1 วัน
2 วัน
3 วัน
ระดับสูงสุด
แนวโน้ม
วันที่-เวลา
ระดับน้ำ
110501T น้ำแม่วงก์ที่บ้านคลองสาลีต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์66.262.5462.6662.6662.6562.642019-02-19 08:00:0062.66คงที่
110503T แม่น้ำตากแดดที่บ้านหนองขาลายต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี31.729.0529.0229.0229.0129.012019-02-19 08:00:0029.02คงที่
110504T แม่น้ำตากแดดที่บ้านบุญลือต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี21.717.5017.5017.5017.4917.492019-02-19 08:00:0017.50คงที่
110301T คลองโพธิ์ที่บ้านคลองบ่วงสามัคคีต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์125.876124.00124.00124.00123.99123.992019-02-19 08:00:00124.00คงที่
110302T คลองท่าข้ามที่บ้านท่าข้ามต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์75.573.7773.7873.7773.7773.762019-02-19 08:00:0073.78คงที่
110303T คลองโพธิ์ที่บ้านทุ่งสงบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี47.745.0045.0345.0245.0245.012019-02-19 08:00:0045.03คงที่
110401T ห้วยทับเสลาที่บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี125.855123.88123.88123.88123.88123.882019-02-19 08:00:00123.88คงที่
110402T ห้วยทับเสลาที่บ้านนาไร่เดียวต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี105.6103.06103.03103.03103.03103.032019-02-19 08:00:00103.03คงที่
110403T ห้วยทับเสลาที่บ้านดินแดงต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี86.583.5083.5083.5083.5083.502019-02-19 08:00:0083.50คงที่
110502T ห้วยวังม้าที่บ้านหนองเตยต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์55.251.5351.3251.3251.3151.312019-02-19 08:00:0051.32คงที่
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000