หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
รายการชั้นข้อมูล
สถานีโทรมาตลุ่มน้ำปิง
สถานีโทรมาตรเขื่อนภูมิพล
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
สถานีโทรมาตรกรมชลประทาน
สถานีโทรมาตรขนาดเล็ก (สสนก.)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 22:40 น.  
สถานีโทรมาตร
วัน-เวลาข้อมูล
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
ข้อมูลระดับน้ำ
สถานการณ์
วันนี้
ย้อนหลัง
ระดับน้ำปัจจุบัน (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
ปริมาณฝน
ระดับน้ำ
1 วัน
2 วัน
3 วัน
060109T แม่น้ำปิงที่บ้านสบอ้อ 2019-10-16 22:30 n/a n/an/an/a369.0113.44
060110T แม่น้ำปิงที่บ้านบางแก้ว 2019-10-16 22:30 n/a n/an/an/a37.67107.61
060111T แม่น้ำปิงที่บ้านปากร้องห้วยจี้ 2019-10-16 22:30 n/a n/an/an/a117.0731.54
060205T โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 2019-10-16 22:30 0.00 0.0018.0020.50n/an/a
060305T น้ำแม่งัดที่บ้านโป่งบัวบาน 2019-10-16 22:30 n/a n/an/an/a396.886.47
060306T โรงเรียนพร้าวบูรพา 2019-10-16 22:30 0.00 11.5022.5044.00n/an/a
060709T น้ำแม่กวงที่ลำพูน 2019-10-16 22:30 n/a n/an/an/a292.1567.34
060710T โรงเรียนแม่ตะไคร้ 2019-10-16 22:30 0.00 0.0010.0021.50n/an/a
060711T โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 2019-10-16 22:30 0.50 0.0010.0018.50n/an/a
060813T โรงเรียนวัดยั้งเมิน 2019-10-16 22:30 2.00 10.0032.5032.50n/an/a
060814T น้ำแม่ขานที่บ้านท่าโป่ง 2019-10-16 22:30 0.00 0.000.000.00308.356.43
060905T น้ำแม่ลี้ที่อำเภอลี้ 2019-10-16 22:30 n/a n/an/an/a463.012.12
060906T โรงเรียนบ้านนาทราย 2019-10-16 22:30 2.00 7.007.0053.50n/an/a
060907T โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 2019-10-16 22:30 0.00 0.0010.5016.50n/an/a
061103T รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร 2019-10-16 22:30 1.50 2.5014.0014.00n/an/a
หน้า 1 จาก 2 (25 รายการ)
Prev
1
2
Next
v
สัญลักษณ์สถานการณ์
ปกติ เฝ้าระวัง เตือนภัย ขัดข้องไม่เกิน 1 ชม. ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน ขัดข้องเกิน 3 วัน
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000