หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
รายการชั้นข้อมูล
สถานีโทรมาตลุ่มน้ำป่าสัก
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
สถานีโทรมาตรกรมชลประทาน
สถานีโทรมาตรขนาดเล็ก (สสนก.)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 17:32 น.  
สถานีโทรมาตร
วัน-เวลาข้อมูล
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
ข้อมูลระดับน้ำ
สถานการณ์
วันนี้
ย้อนหลัง
ระดับน้ำปัจจุบัน (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
ปริมาณฝน
ระดับน้ำ
1 วัน
2 วัน
3 วัน
120105T แม่น้ำป่าสักที่บ้านวังมลเหนือ 2018-12-15 17:15 n/a n/an/an/a156.090.04
120106T แม่น้ำป่าสักที่ อ.เสาไห้ 2018-12-15 17:15 n/a n/an/an/a6.62173.69
120107T แม่น้ำป่าสักที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ 2018-12-15 17:15 n/a n/an/an/a110.8672.69
120108T รพ.สต.บ้านทับกี่ 2018-12-08 12:00 n/a n/an/an/an/an/a
120109T แม่น้ำป่าสักที่ อ.แก่งคอย 2018-12-15 17:15 n/a n/an/an/a7.5244.04
120110T แม่น้ำป่าสักที่บ้านวังโบสถ์ 2018-12-15 17:15 n/a n/an/an/a86.163.34
120111T แม่น้ำป่าสักที่บ้านจางวาง 2018-12-15 17:15 n/a n/an/an/a130.295.08
120112T แม่น้ำป่าสักที่บ้านหนองแหวน 2018-12-15 17:15 n/a n/an/an/a94.970.79
120113T แม่น้ำป่าสักที่บ้านเขาคลัง 2018-12-15 17:15 n/a n/an/an/a49.58118.29
120205T แม่น้ำป่าสักที่บ้านอุ่มกะทาด 2018-12-15 17:15 n/a n/an/an/a211.4975.25
120304T ห้วยน้ำพุงที่บ้านกกกะบาก 2018-12-15 17:15 n/a n/an/an/a301.540.30
120305T ห้วยน้ำพุงที่ อ.หล่มเก่า 2018-12-15 17:15 n/a n/an/an/a156.782.52
120401T โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล 2018-12-15 17:15 0.00 0.000.000.00n/an/a
120501T โรงเรียนบ้านสันเจริญ 2018-12-15 17:15 0.00 0.000.000.00n/an/a
120502T อบต.บึงกระจับ 2018-12-15 17:00 0.00 0.000.000.00n/an/a
หน้า 1 จาก 2 (20 รายการ)
Prev
1
2
Next
v
สัญลักษณ์สถานการณ์
ปกติ เฝ้าระวัง เตือนภัย ขัดข้องไม่เกิน 1 ชม. ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน ขัดข้องเกิน 3 วัน
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000