หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
รายการชั้นข้อมูล
สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำวัง
สถานีโทรมาตรเขื่อนภูมิพล
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
สถานีโทรมาตรกรมชลประทาน
สถานีโทรมาตรขนาดเล็ก (สสนก.)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05:29 น.  
สถานีโทรมาตร
วัน-เวลาข้อมูล
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
ข้อมูลระดับน้ำ
สถานการณ์
วันนี้
ย้อนหลัง
ระดับน้ำปัจจุบัน (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
ปริมาณฝน
ระดับน้ำ
1 วัน
2 วัน
3 วัน
070110T แม่น้ำวังที่ อ.วังเหนือ 2019-02-20 05:15 n/a n/an/an/a399.467.21
070111T แม่น้ำวังที่บ้านแป้นโป่งชัย 2019-02-20 05:15 0.00 0.000.000.00283.9410.98
070112T แม่น้ำวังที่บ้านบุญนาค 2019-02-20 05:15 0.00 0.000.000.00242.810.91
070113T แม่น้ำวังที่ จ.ลำปาง 2019-02-20 05:15 n/a n/an/an/a218.342.00
070114T แม่น้ำวังที่บ้านปงชัย 2019-02-20 05:15 n/a n/an/an/a236.152.51
070115T น้ำแม่วังที่บ้านอ้อ 2019-02-20 05:15 n/a n/an/an/a193.080.00
070116T แม่น้ำวังที่บ้านแม่เตี๊ยะ 2019-02-20 05:15 0.00 0.000.000.00176.130.00
070117T แม่น้ำวังที่เทศบาลตำบลแม่ปุ 2019-02-20 05:15 n/a n/an/an/a154.770.00
070118T แม่น้ำวังที่บ้านแม่สลิด 2019-02-20 05:15 n/a n/an/an/a127.0111.69
070203T ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังแก้ว 2019-02-20 05:15 0.00 0.000.000.00n/an/a
070304T น้ำแม่สอยที่บ้านหนองกอก 2019-02-20 05:15 n/a n/an/an/a340.4111.18
070305T โรงเรียนเมืองปานวิทยา 2019-02-20 05:15 0.00 0.000.000.00n/an/a
070403T น้ำแม่ตุ๋ยที่บ้านแค่ 2019-02-20 05:15 n/a n/an/an/a246.740.00
070501T บ้านแม่ตาลน้อย 2019-02-20 05:15 0.00 0.000.000.00n/an/a
070603T โรงเรียนสบจางวิทยา 2019-02-20 05:15 0.00 0.000.000.00n/an/a
070604T น้ำแม่จางที่บ้านลู่ใหม่ไชยมงคล 2019-02-20 05:15 n/a n/an/an/a258.940.88
070703T น้ำแม่ต๋ำที่บ้านนาบอน 2019-02-20 05:15 n/a n/an/an/a221.860.49
070704T เทศบาลตำบลเสริมซ้าย 2019-02-20 05:15 0.00 0.000.000.00n/an/a
070801T รพ.สต.บ้านท่ามะเกว๋น 2019-02-20 05:15 0.00 0.000.000.00n/an/a
070802T โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 2019-02-20 05:15 0.00 0.000.000.00n/an/a
หน้า 1 จาก 1 (20 รายการ)
Prev
[1]
Next
v
สัญลักษณ์สถานการณ์
ปกติ เฝ้าระวัง เตือนภัย ขัดข้องไม่เกิน 1 ชม. ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน ขัดข้องเกิน 3 วัน
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000