หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
รายการชั้นข้อมูล
สถานีโทรมาตลุ่มน้ำสะแกกรัง
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
สถานีโทรมาตรกรมชลประทาน
สถานีโทรมาตรขนาดเล็ก (สสนก.)
รายงานสถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2567 เวลา 23:04 น.  
สถานีโทรมาตร
วัน-เวลาข้อมูล
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
ข้อมูลระดับน้ำ
สถานการณ์
วันนี้
ย้อนหลัง
ระดับน้ำปัจจุบัน (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
ปริมาณฝน
ระดับน้ำ
1 วัน
2 วัน
3 วัน
110202T โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 2023-07-14 11:15 n/a n/an/an/an/an/a
110301T คลองโพธิ์ที่บ้านคลองบ่วงสามัคคี 2023-12-20 12:15 n/a n/an/an/a124.000.09
110302T คลองท่าข้ามที่บ้านท่าข้าม 2024-07-22 23:00 n/a n/an/an/a73.786.91
110303T คลองโพธิ์ที่บ้านทุ่งสงบ 2024-07-22 22:45 0.00 0.501.002.0045.000.14
110304T โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 2024-07-22 23:00 0.00 0.003.503.50n/an/a
110305T รพ.สต.บ้านร่องตาที 2024-07-22 22:45 0.00 0.000.000.00n/an/a
110401T ห้วยทับเสลาที่บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 2024-07-22 22:45 n/a n/an/an/a123.932.67
110402T ห้วยทับเสลาที่บ้านนาไร่เดียว 2024-07-22 22:45 n/a n/an/an/a103.002.83
110403T ห้วยทับเสลาที่บ้านดินแดง 2024-02-10 20:00 n/a n/an/an/a84.000.27
110501T น้ำแม่วงก์ที่บ้านคลองสาลี 2024-07-22 23:00 0.50 24.0025.5025.5062.773.25
110502T ห้วยวังม้าที่บ้านหนองเตย 2024-07-22 23:15 n/a n/an/an/a51.052.72
110503T แม่น้ำตากแดดที่บ้านหนองขาลาย 2024-07-22 23:00 n/a n/an/an/a32.20181.27
110504T แม่น้ำตากแดดที่บ้านบุญลือ 2024-07-22 22:45 n/a n/an/an/a17.572.26
110505T ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ 2024-07-22 22:45 0.00 1.002.502.50n/an/a
110506T สาธารณสุข อ.หนองฉาง 2023-12-21 15:00 n/a n/an/an/an/an/a
หน้า 1 จาก 1 (15 รายการ)
Prev
1
Next
v
สัญลักษณ์สถานการณ์
ปกติ เฝ้าระวัง เตือนภัย ขัดข้องไม่เกิน 1 ชม. ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน ขัดข้องเกิน 3 วัน
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000