หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
รายการชั้นข้อมูล
สถานีโทรมาตลุ่มน้ำสะแกกรัง
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
สถานีโทรมาตรกรมชลประทาน
สถานีโทรมาตรขนาดเล็ก (สสนก.)
รายงานสถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 17:01 น.  
สถานีโทรมาตร
วัน-เวลาข้อมูล
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
ข้อมูลระดับน้ำ
สถานการณ์
วันนี้
ย้อนหลัง
ระดับน้ำปัจจุบัน (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
ปริมาณฝน
ระดับน้ำ
1 วัน
2 วัน
3 วัน
110202T โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 2019-12-13 16:45 0.00 0.000.000.00n/an/a
110301T คลองโพธิ์ที่บ้านคลองบ่วงสามัคคี 2019-12-13 16:45 n/a n/an/an/a124.000.09
110302T คลองท่าข้ามที่บ้านท่าข้าม 2019-12-13 16:45 n/a n/an/an/a73.654.92
110303T คลองโพธิ์ที่บ้านทุ่งสงบ 2019-08-19 07:45 n/a n/an/an/a50.240.00
110304T โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 2019-12-13 16:45 0.00 0.000.000.00n/an/a
110305T รพ.สต.บ้านร่องตาที 2019-08-16 20:15 n/a n/an/an/an/an/a
110401T ห้วยทับเสลาที่บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 2019-12-13 17:00 n/a n/an/an/a123.662.00
110402T ห้วยทับเสลาที่บ้านนาไร่เดียว 2019-12-13 16:45 n/a n/an/an/a103.073.19
110403T ห้วยทับเสลาที่บ้านดินแดง 2019-12-13 16:45 n/a n/an/an/a83.500.01
110501T น้ำแม่วงก์ที่บ้านคลองสาลี 2019-09-01 17:15 n/a n/an/an/a63.054.42
110502T ห้วยวังม้าที่บ้านหนองเตย 2019-07-16 07:30 n/a n/an/an/a51.002.37
110503T แม่น้ำตากแดดที่บ้านหนองขาลาย 2019-12-13 16:45 n/a n/an/an/a27.500.18
110504T แม่น้ำตากแดดที่บ้านบุญลือ 2019-12-13 16:45 n/a n/an/an/a17.632.72
110505T ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ 2019-12-13 16:45 0.00 0.000.000.00n/an/a
110506T สาธารณสุข อ.หนองฉาง 2019-12-13 16:45 0.00 0.000.000.00n/an/a
หน้า 1 จาก 1 (15 รายการ)
Prev
1
Next
v
สัญลักษณ์สถานการณ์
ปกติ เฝ้าระวัง เตือนภัย ขัดข้องไม่เกิน 1 ชม. ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน ขัดข้องเกิน 3 วัน
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000