หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110501T น้ำแม่วงก์ที่บ้านคลองสาลี ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:000.0062.512.36
2019-02-20 00:150.0062.512.36
2019-02-20 00:300.0062.512.36
2019-02-20 00:450.0062.512.36
2019-02-20 01:000.0062.512.36
2019-02-20 01:150.0062.512.36
2019-02-20 01:300.0062.512.36
2019-02-20 01:450.0062.512.36
2019-02-20 02:000.0062.512.36
2019-02-20 02:150.0062.512.36
2019-02-20 02:300.0062.512.36
2019-02-20 02:450.0062.512.36
2019-02-20 03:000.0062.512.36
2019-02-20 03:150.0062.522.39
2019-02-20 03:300.0062.522.39
2019-02-20 03:450.0062.522.39
2019-02-20 04:000.0062.522.39
2019-02-20 04:150.0062.522.39
2019-02-20 04:300.0062.522.39
2019-02-20 04:450.0062.522.39
2019-02-20 05:000.0062.522.39
2019-02-20 05:150.0062.522.39
2019-02-20 05:300.0062.522.39
หน้าที่ 1 จาก 1 (23 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v
The ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing RF series.

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.

The ข้อมูลปริมาณน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000