หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110503T แม่น้ำตากแดดที่บ้านหนองขาลาย ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:0029.0118.45
2019-02-20 00:1529.0118.45
2019-02-20 00:3029.0118.45
2019-02-20 00:4529.0118.45
2019-02-20 01:0029.0118.45
2019-02-20 01:1529.0118.45
2019-02-20 01:3029.0118.45
2019-02-20 01:4529.0118.45
2019-02-20 02:0029.0118.45
2019-02-20 02:1529.0118.45
2019-02-20 02:3029.0118.45
2019-02-20 02:4529.0118.45
2019-02-20 03:0029.0118.45
2019-02-20 03:1529.0118.45
2019-02-20 03:3029.0118.45
2019-02-20 03:4529.0118.45
2019-02-20 04:0029.0118.45
2019-02-20 04:1529.0118.45
2019-02-20 04:3029.0118.45
2019-02-20 04:4529.0118.45
2019-02-20 05:0029.0118.45
2019-02-20 05:1529.0118.45
2019-02-20 05:3029.0118.45
หน้าที่ 1 จาก 1 (23 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.