หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110503T แม่น้ำตากแดดที่บ้านหนองขาลาย ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:0027.500.18
2023-05-28 00:1527.500.18
2023-05-28 00:3027.500.18
2023-05-28 00:4527.500.18
2023-05-28 01:0027.500.18
2023-05-28 01:1527.500.18
2023-05-28 01:3027.500.18
2023-05-28 01:4527.500.18
2023-05-28 02:0027.500.18
2023-05-28 02:1527.500.18
2023-05-28 02:3027.500.18
2023-05-28 02:4527.500.18
2023-05-28 03:0027.500.18
2023-05-28 03:1527.500.18
2023-05-28 03:3027.500.18
2023-05-28 03:4527.500.18
2023-05-28 04:0027.500.18
2023-05-28 04:1527.500.18
2023-05-28 04:3027.500.18
2023-05-28 04:4527.500.18
2023-05-28 05:0027.500.18
2023-05-28 05:1527.500.18
2023-05-28 05:3027.500.18
2023-05-28 05:4527.500.18
หน้าที่ 1 จาก 2 (29 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.