หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110504T แม่น้ำตากแดดที่บ้านบุญลือ ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:0017.612.57
2023-05-28 00:1517.612.57
2023-05-28 00:3017.612.57
2023-05-28 00:4517.582.34
2023-05-28 01:0017.572.26
2023-05-28 01:1517.572.26
2023-05-28 01:3017.572.26
2023-05-28 01:4517.572.26
2023-05-28 02:0017.572.26
2023-05-28 02:1517.572.26
2023-05-28 02:3017.572.26
2023-05-28 02:4517.562.20
2023-05-28 03:0017.562.20
2023-05-28 03:1517.562.20
2023-05-28 03:3017.562.20
2023-05-28 03:4517.562.20
2023-05-28 04:0017.562.20
2023-05-28 04:1517.562.20
2023-05-28 04:3017.562.20
2023-05-28 04:4517.562.20
2023-05-28 05:0017.562.20
2023-05-28 05:1517.562.20
2023-05-28 05:3017.562.20
2023-05-28 05:4517.562.20
หน้าที่ 1 จาก 2 (31 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.