หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110504T แม่น้ำตากแดดที่บ้านบุญลือ ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:0017.673.03
2019-04-22 00:1517.743.58
2019-04-22 00:3017.743.58
2019-04-22 00:4517.753.67
2019-04-22 01:0017.753.67
2019-04-22 01:1517.753.67
2019-04-22 01:3017.753.67
2019-04-22 01:4517.763.77
2019-04-22 02:0017.773.86
2019-04-22 02:1517.783.95
2019-04-22 02:3017.773.86
2019-04-22 02:4517.773.86
2019-04-22 03:0017.794.05
2019-04-22 03:1517.804.14
2019-04-22 03:3017.794.05
2019-04-22 03:4517.804.14
2019-04-22 04:0017.773.86
2019-04-22 04:1517.773.86
2019-04-22 04:3017.783.95
2019-04-22 04:4517.622.65
2019-04-22 05:0017.632.72
2019-04-22 05:1517.632.72
2019-04-22 05:3017.713.34
2019-04-22 05:4517.794.05
หน้าที่ 1 จาก 2 (26 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing wlGraph series.