หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110505T ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล(Descending)
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
2019-02-20 05:300.00
2019-02-20 05:150.00
2019-02-20 05:000.00
2019-02-20 04:450.00
2019-02-20 04:300.00
2019-02-20 04:150.00
2019-02-20 04:000.00
2019-02-20 03:450.00
2019-02-20 03:300.00
2019-02-20 03:150.00
2019-02-20 03:000.00
2019-02-20 02:450.00
2019-02-20 02:300.00
2019-02-20 02:150.00
2019-02-20 02:000.00
2019-02-20 01:450.00
2019-02-20 01:300.00
2019-02-20 01:150.00
2019-02-20 01:000.00
2019-02-20 00:450.00
2019-02-20 00:300.00
2019-02-20 00:150.00
2019-02-20 00:000.00
หน้าที่ 1 จาก 1 (23 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v
The ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing RF series.