หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110304T โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล(Descending)
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
2019-04-22 06:000.00
2019-04-22 05:450.00
2019-04-22 05:300.00
2019-04-22 05:150.00
2019-04-22 05:000.00
2019-04-22 04:450.00
2019-04-22 04:300.00
2019-04-22 04:150.00
2019-04-22 04:000.00
2019-04-22 03:450.00
2019-04-22 03:300.00
2019-04-22 03:150.00
2019-04-22 03:000.00
2019-04-22 02:450.00
2019-04-22 02:300.00
2019-04-22 02:150.00
2019-04-22 02:000.00
2019-04-22 01:450.00
2019-04-22 01:300.00
2019-04-22 01:150.00
2019-04-22 01:000.00
2019-04-22 00:450.00
2019-04-22 00:300.00
2019-04-22 00:150.00
หน้าที่ 1 จาก 2 (25 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v
The ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing RF series.