หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110305T รพ.สต.บ้านร่องตาที ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล(Descending)
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
2019-04-22 13:000.00
2019-04-22 12:450.00
2019-04-22 12:300.00
2019-04-22 12:150.00
2019-04-22 12:000.00
2019-04-22 11:450.00
2019-04-22 11:300.00
2019-04-22 11:150.00
2019-04-22 11:000.00
2019-04-22 10:450.00
2019-04-22 10:300.00
2019-04-22 10:150.00
2019-04-22 10:000.00
2019-04-22 09:450.00
2019-04-22 09:300.00
2019-04-22 09:150.00
2019-04-22 09:000.00
2019-04-22 08:450.00
2019-04-22 08:300.00
2019-04-22 08:150.00
2019-04-22 08:000.00
2019-04-22 07:450.00
2019-04-22 07:300.00
2019-04-22 07:150.00
หน้าที่ 1 จาก 3 (53 รายการ)
First
Prev
1
2
3
Next
Last
v
The ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing RF series.