หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110506T สาธารณสุข อ.หนองฉาง ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล(Descending)
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
2023-05-28 06:000.00
2023-05-28 05:450.00
2023-05-28 05:300.00
2023-05-28 05:150.00
2023-05-28 05:000.00
2023-05-28 04:450.00
2023-05-28 04:300.00
2023-05-28 04:150.00
2023-05-28 04:000.00
2023-05-28 03:450.00
2023-05-28 03:300.00
2023-05-28 03:150.00
2023-05-28 03:000.00
2023-05-28 02:450.00
2023-05-28 02:300.00
2023-05-28 02:150.00
2023-05-28 02:000.00
2023-05-28 01:450.00
2023-05-28 01:300.00
2023-05-28 01:150.00
2023-05-28 01:000.00
2023-05-28 00:450.00
2023-05-28 00:300.00
2023-05-28 00:150.00
หน้าที่ 1 จาก 2 (25 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v
The ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing RF series.