หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110302T คลองท่าข้ามที่บ้านท่าข้าม ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:0074.098.09
2023-05-28 00:1574.098.09
2023-05-28 00:3074.098.09
2023-05-28 00:4574.098.09
2023-05-28 01:0074.098.09
2023-05-28 01:1574.098.09
2023-05-28 01:3074.098.09
2023-05-28 01:4574.098.09
2023-05-28 02:0074.098.09
2023-05-28 02:1574.098.09
2023-05-28 02:3074.098.09
2023-05-28 02:4574.098.09
2023-05-28 03:0074.098.09
2023-05-28 03:1574.098.09
2023-05-28 03:3074.098.09
2023-05-28 03:4574.098.09
2023-05-28 04:0074.098.09
2023-05-28 04:1574.098.09
2023-05-28 04:3074.098.09
2023-05-28 04:4574.098.09
2023-05-28 05:0074.098.09
2023-05-28 05:1574.098.09
2023-05-28 05:3074.098.09
2023-05-28 05:4574.098.09
หน้าที่ 1 จาก 2 (34 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.