หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110302T คลองท่าข้ามที่บ้านท่าข้าม ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:0073.746.26
2019-04-22 00:1573.746.26
2019-04-22 00:3073.746.26
2019-04-22 00:4573.736.10
2019-04-22 01:0073.746.26
2019-04-22 01:1573.736.10
2019-04-22 01:3073.736.10
2019-04-22 01:4573.736.10
2019-04-22 02:0073.756.43
2019-04-22 02:1573.847.21
2019-04-22 02:3073.847.21
2019-04-22 02:4573.857.25
2019-04-22 03:0073.867.28
2019-04-22 03:1573.877.32
2019-04-22 03:3073.867.28
2019-04-22 03:4573.817.11
2019-04-22 04:0073.786.91
2019-04-22 04:1573.827.14
2019-04-22 04:3073.827.14
2019-04-22 04:4573.847.21
2019-04-22 05:0073.837.18
2019-04-22 05:1573.766.59
2019-04-22 05:3073.756.43
2019-04-22 05:4573.827.14
หน้าที่ 1 จาก 2 (26 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing wlGraph series.