หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110302T คลองท่าข้ามที่บ้านท่าข้าม ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:0073.786.91
2019-02-20 00:1573.786.91
2019-02-20 00:3073.786.91
2019-02-20 00:4573.786.91
2019-02-20 01:0073.786.91
2019-02-20 01:1573.786.91
2019-02-20 01:3073.786.91
2019-02-20 01:4573.786.91
2019-02-20 02:0073.786.91
2019-02-20 02:1573.786.91
2019-02-20 02:3073.786.91
2019-02-20 02:4573.797.04
2019-02-20 03:0073.797.04
2019-02-20 03:1573.786.91
2019-02-20 03:3073.786.91
2019-02-20 03:4573.786.91
2019-02-20 04:0073.786.91
2019-02-20 04:1573.786.91
2019-02-20 04:3073.786.91
2019-02-20 04:4573.786.91
2019-02-20 05:0073.786.91
2019-02-20 05:1573.786.91
2019-02-20 05:3073.797.04
หน้าที่ 1 จาก 1 (23 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.