หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110303T คลองโพธิ์ที่บ้านทุ่งสงบ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:000.0045.000.14
2019-04-22 00:150.0045.000.14
2019-04-22 00:300.0045.000.14
2019-04-22 00:450.0045.000.14
2019-04-22 01:000.0045.000.14
2019-04-22 01:150.0045.010.15
2019-04-22 01:300.0045.000.14
2019-04-22 01:450.0045.000.14
2019-04-22 02:000.0045.020.16
2019-04-22 02:150.0045.020.16
2019-04-22 02:300.0045.020.16
2019-04-22 02:450.0045.020.16
2019-04-22 03:000.0045.030.17
2019-04-22 03:150.0045.030.17
2019-04-22 03:300.0045.020.16
2019-04-22 03:450.0045.020.16
2019-04-22 04:000.0045.020.16
2019-04-22 04:150.0045.020.16
2019-04-22 04:300.0045.020.16
2019-04-22 04:450.0045.020.16
2019-04-22 05:000.0045.020.16
2019-04-22 05:150.0045.020.16
2019-04-22 05:300.0045.030.17
2019-04-22 05:450.0045.020.16
หน้าที่ 1 จาก 3 (54 รายการ)
First
Prev
1
2
3
Next
Last
v
The ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing RF series.