หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110303T คลองโพธิ์ที่บ้านทุ่งสงบ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. 2567 ถึง 19 มิ.ย. 2567
วัน-เวลาข้อมูล
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2024-06-19 09:000.0045.000.14
2024-06-19 09:150.0045.000.14
2024-06-19 09:300.0045.000.14
2024-06-19 09:450.0045.000.14
2024-06-19 10:000.0045.000.14
2024-06-19 10:150.0045.000.14
2024-06-19 10:300.0045.000.14
2024-06-19 10:450.0045.000.14
2024-06-19 11:000.0045.000.14
2024-06-19 11:150.0045.000.14
2024-06-19 11:300.0045.000.14
2024-06-19 11:450.0045.000.14
2024-06-19 12:000.0045.000.14
2024-06-19 12:150.0045.000.14
2024-06-19 12:300.0045.000.14
2024-06-19 12:450.0045.000.14
2024-06-19 13:000.0045.000.14
2024-06-19 13:150.0045.000.14
2024-06-19 13:300.0045.000.14
2024-06-19 13:450.0045.000.14
2024-06-19 14:000.0045.000.14
2024-06-19 14:150.0045.000.14
2024-06-19 14:300.0045.000.14
2024-06-19 14:450.0045.000.14
หน้าที่ 1 จาก 2 (41 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v
The ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2567  ถึง 19 มิถุนายน 2567 chart showing RF series.