หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110401T ห้วยทับเสลาที่บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00123.862.49
2019-08-26 00:15123.852.46
2019-08-26 00:30123.852.46
2019-08-26 00:45123.852.46
2019-08-26 01:00123.852.46
2019-08-26 01:15123.852.46
2019-08-26 01:30123.852.46
2019-08-26 01:45123.862.49
2019-08-26 02:00123.852.46
2019-08-26 02:15123.852.46
2019-08-26 02:30123.852.46
2019-08-26 02:45123.852.46
2019-08-26 03:00123.852.46
2019-08-26 03:15123.852.46
2019-08-26 03:30123.852.46
2019-08-26 03:45123.862.49
2019-08-26 04:00123.852.46
2019-08-26 04:15123.852.46
2019-08-26 04:30123.852.46
2019-08-26 04:45123.852.46
2019-08-26 05:00123.852.46
2019-08-26 05:15123.852.46
2019-08-26 05:30123.852.46
2019-08-26 05:45123.852.46
หน้าที่ 1 จาก 2 (46 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.