หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110401T ห้วยทับเสลาที่บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:00123.762.23
2023-05-28 00:15123.762.23
2023-05-28 00:30123.762.23
2023-05-28 00:45123.762.23
2023-05-28 01:00123.762.23
2023-05-28 01:15123.762.23
2023-05-28 01:30123.762.23
2023-05-28 01:45123.762.23
2023-05-28 02:00123.762.23
2023-05-28 02:15123.762.23
2023-05-28 02:30123.762.23
2023-05-28 02:45123.762.23
2023-05-28 03:00123.762.23
2023-05-28 03:15123.762.23
2023-05-28 03:30123.762.23
2023-05-28 03:45123.762.23
2023-05-28 04:00123.762.23
2023-05-28 04:15123.762.23
2023-05-28 04:30123.762.23
2023-05-28 04:45123.762.23
2023-05-28 05:00123.762.23
2023-05-28 05:15123.762.23
2023-05-28 05:30123.762.23
2023-05-28 05:45123.762.23
หน้าที่ 1 จาก 2 (34 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.

The ข้อมูลปริมาณน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.