หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110402T ห้วยทับเสลาที่บ้านนาไร่เดียว ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:00103.073.19
2019-02-20 00:15103.073.19
2019-02-20 00:30103.073.19
2019-02-20 00:45103.073.19
2019-02-20 01:00103.073.19
2019-02-20 01:15103.073.19
2019-02-20 01:30103.073.19
2019-02-20 01:45103.073.19
2019-02-20 02:00103.073.19
2019-02-20 02:15103.073.19
2019-02-20 02:30103.073.19
2019-02-20 02:45103.073.19
2019-02-20 03:00103.073.19
2019-02-20 03:15103.073.19
2019-02-20 03:30103.073.19
2019-02-20 03:45103.073.19
2019-02-20 04:00103.073.19
2019-02-20 04:15103.073.19
2019-02-20 04:30103.063.14
2019-02-20 04:45103.063.14
2019-02-20 05:00103.063.14
2019-02-20 05:15103.073.19
2019-02-20 05:30103.063.14
หน้าที่ 1 จาก 1 (23 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.