หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 110502T ห้วยวังม้าที่บ้านหนองเตย ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:0053.4046.94
2023-05-28 00:1553.4548.39
2023-05-28 00:3053.5952.49
2023-05-28 00:4553.5852.18
2023-05-28 01:0053.5952.49
2023-05-28 01:1553.5852.18
2023-05-28 01:3053.5852.18
2023-05-28 01:4553.5852.18
2023-05-28 02:0053.5952.49
2023-05-28 02:1553.4448.10
2023-05-28 02:3053.5852.18
2023-05-28 02:4553.5651.58
2023-05-28 03:0053.5350.71
2023-05-28 03:1553.5651.58
2023-05-28 03:3053.4147.23
2023-05-28 03:4553.5451.00
2023-05-28 04:0053.5350.71
2023-05-28 04:1553.5350.71
2023-05-28 04:3053.4347.81
2023-05-28 04:4553.5451.00
2023-05-28 05:0053.5451.00
2023-05-28 05:1553.4147.23
2023-05-28 05:3053.5651.58
2023-05-28 05:4553.4448.10
หน้าที่ 1 จาก 2 (34 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.