วันที่-เวลา ข้อมูล

พยากรณ์อากาศวันนี้
ปริมาณฝนสะสมวันนี้
สถานี
ปริมาณฝนสะสม
062002T โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน0.50
060907T โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ0.50
120701T บ้านสำราญ0.50
110505T ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์0.50

ข้อมูลการแจ้งเตือน
สถานี
สถานการณ์
110303T คลองโพธิ์ที่บ้านทุ่งสงบ เตือนภัยระดับน้ำ
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000