วันที่-เวลา ข้อมูล

พยากรณ์อากาศวันนี้
ปริมาณฝนสะสมวันนี้
สถานี
ปริมาณฝนสะสม
062002T โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน9.50
060813T โรงเรียนวัดยั้งเมิน2.00
060906T โรงเรียนบ้านนาทราย2.00
061902T โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม5.50
061103T รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร1.50
060711T โรงเรียนวัดห้วยแก้ว0.50
120601T โรงเรียนบ้านหนองมะค่า1.50
120108T รพ.สต.บ้านทับกี่0.50
110202T โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว6.00
070801T รพ.สต.บ้านท่ามะเกว๋น1.00
070802T โรงเรียนบ้านแม่พริกบน2.00

ข้อมูลการแจ้งเตือน
สถานี
สถานการณ์
สถานการณ์ปกติ
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000