วันที่-เวลา ข้อมูล

พยากรณ์อากาศวันนี้
ปริมาณฝนสะสมวันนี้
สถานี
ปริมาณฝนสะสม
120701T บ้านสำราญ0.50
120502T อบต.บึงกระจับ1.00
070603T โรงเรียนสบจางวิทยา0.50

ข้อมูลการแจ้งเตือน
สถานี
สถานการณ์
070304T น้ำแม่สอยที่บ้านหนองกอก เตือนภัยระดับน้ำ

เพิ่มเพื่อนรับข้อมูลการแจ้งเตือน
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000