วันที่-เวลา ข้อมูล

พยากรณ์อากาศวันนี้
ปริมาณฝนสะสมวันนี้
สถานี
ปริมาณฝนสะสม
061503T น้ำแม่ตื่นที่บ้านดอย0.50
061902T โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม0.50
060205T โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง12.50
060306T โรงเรียนพร้าวบูรพา17.00
061207T โรงเรียนบ้านแม่นาจร0.50
061206T น้ำแม่แจ่มที่บ้านทัพ0.50
120901T ห้วยหมวกเหล็กที่ อ.มวกเหล็ก2.00
120108T รพ.สต.บ้านทับกี่1.00
120501T โรงเรียนบ้านสันเจริญ2.00
120502T อบต.บึงกระจับ1.00
110501T น้ำแม่วงก์ที่บ้านคลองสาลี1.00
110506T สาธารณสุข อ.หนองฉาง2.00
110303T คลองโพธิ์ที่บ้านทุ่งสงบ0.50
070116T แม่น้ำวังที่บ้านแม่เตี๊ยะ8.50
070203T ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังแก้ว2.00
หน้า 1 จาก 2 (20 สถานี)
Prev
1
2
Next

ข้อมูลการแจ้งเตือน
สถานี
สถานการณ์
สถานการณ์ปกติ
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000