วันที่-เวลา ข้อมูล

พยากรณ์อากาศวันนี้
ปริมาณฝนสะสมวันนี้
สถานี
ปริมาณฝนสะสม
062002T โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน5.50
061902T โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม8.50
061207T โรงเรียนบ้านแม่นาจร1.50
061206T น้ำแม่แจ่มที่บ้านทัพ1.00
120401T โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล5.50
120601T โรงเรียนบ้านหนองมะค่า0.50
120108T รพ.สต.บ้านทับกี่5.00
120501T โรงเรียนบ้านสันเจริญ5.00
120802T โรงเรียนซอย12 สาย 4 ซ้าย0.50
110501T น้ำแม่วงก์ที่บ้านคลองสาลี0.50
110202T โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว13.50
110505T ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์3.50
110304T โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน20.00
110305T รพ.สต.บ้านร่องตาที11.00
110506T สาธารณสุข อ.หนองฉาง6.00
หน้า 1 จาก 2 (16 สถานี)
Prev
1
2
Next

ข้อมูลการแจ้งเตือน
สถานี
สถานการณ์
สถานการณ์ปกติ
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000