วันที่-เวลา ข้อมูล

พยากรณ์อากาศวันนี้
ปริมาณฝนสะสมวันนี้
สถานี
ปริมาณฝนสะสม
120802T โรงเรียนซอย12 สาย 4 ซ้าย0.50
120502T อบต.บึงกระจับ0.50
070501T บ้านแม่ตาลน้อย0.50
070704T เทศบาลตำบลเสริมซ้าย0.50

ข้อมูลการแจ้งเตือน
สถานี
สถานการณ์
110301T คลองโพธิ์ที่บ้านคลองบ่วงสามัคคี เตือนภัยระดับน้ำ
ขอขอบคุณ
© 2016 สงวนสิขสิทธิ์โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000