หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060905T น้ำแม่ลี้ที่อำเภอลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:00462.831.07
2023-05-28 00:15462.841.13
2023-05-28 00:30462.841.13
2023-05-28 00:45462.841.13
2023-05-28 01:00462.841.13
2023-05-28 01:15462.841.13
2023-05-28 01:30462.841.13
2023-05-28 01:45462.841.13
2023-05-28 02:00462.841.13
2023-05-28 02:15462.841.13
2023-05-28 02:30462.841.13
2023-05-28 02:45462.841.13
2023-05-28 03:00462.841.13
2023-05-28 03:15462.841.13
2023-05-28 03:30462.841.13
2023-05-28 03:45462.841.13
2023-05-28 04:00462.841.13
2023-05-28 04:15462.841.13
2023-05-28 04:30462.851.18
2023-05-28 04:45462.851.18
2023-05-28 05:00462.851.18
2023-05-28 05:15462.851.18
2023-05-28 05:30462.851.18
2023-05-28 05:45462.841.13
หน้าที่ 1 จาก 2 (31 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.