หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060905T น้ำแม่ลี้ที่อำเภอลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00462.600.27
2019-08-26 00:15462.610.30
2019-08-26 00:30462.620.32
2019-08-26 00:45462.640.37
2019-08-26 01:00462.660.43
2019-08-26 01:15462.700.53
2019-08-26 01:30462.730.65
2019-08-26 01:45462.760.76
2019-08-26 02:00462.800.92
2019-08-26 02:15462.831.07
2019-08-26 02:30462.861.24
2019-08-26 02:45462.891.41
2019-08-26 03:00462.911.53
2019-08-26 03:15462.941.70
2019-08-26 03:30462.961.81
2019-08-26 03:45462.981.93
2019-08-26 04:00462.991.98
2019-08-26 04:15463.022.20
2019-08-26 04:30463.032.28
2019-08-26 04:45463.052.44
2019-08-26 05:00463.062.53
2019-08-26 05:15463.082.69
2019-08-26 05:30463.092.77
2019-08-26 05:45463.102.85
หน้าที่ 1 จาก 2 (46 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.