หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060710T โรงเรียนแม่ตะไคร้ ต.แม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล(Descending)
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
2019-08-26 11:000.00
2019-08-26 10:450.00
2019-08-26 10:300.00
2019-08-26 10:150.00
2019-08-26 10:000.00
2019-08-26 09:450.00
2019-08-26 09:300.00
2019-08-26 09:150.00
2019-08-26 09:000.00
2019-08-26 08:450.00
2019-08-26 08:300.00
2019-08-26 08:150.00
2019-08-26 08:000.00
2019-08-26 07:450.00
2019-08-26 07:300.00
2019-08-26 07:150.00
2019-08-26 07:000.00
2019-08-26 06:450.00
2019-08-26 06:300.00
2019-08-26 06:150.00
2019-08-26 06:000.00
2019-08-26 05:450.00
2019-08-26 05:300.00
2019-08-26 05:150.00
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v
The ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing RF series.