หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060110T แม่น้ำปิงที่บ้านบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:0037.3150.42
2019-02-20 00:1537.3251.58
2019-02-20 00:3037.3251.58
2019-02-20 00:4537.3352.73
2019-02-20 01:0037.3352.73
2019-02-20 01:1537.3453.89
2019-02-20 01:3037.3554.56
2019-02-20 01:4537.3554.56
2019-02-20 02:0037.3655.18
2019-02-20 02:1537.3655.18
2019-02-20 02:3037.3755.80
2019-02-20 02:4537.3755.80
2019-02-20 03:0037.3856.42
2019-02-20 03:1537.3856.42
2019-02-20 03:3037.3856.42
2019-02-20 03:4537.3856.42
2019-02-20 04:0037.3856.42
2019-02-20 04:1537.3957.04
2019-02-20 04:3037.3957.04
2019-02-20 04:4537.3957.04
2019-02-20 05:0037.3957.04
2019-02-20 05:1537.3957.04
หน้าที่ 1 จาก 1 (22 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.