หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060110T แม่น้ำปิงที่บ้านบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:0036.9111.46
2019-08-26 00:1536.9111.46
2019-08-26 00:3036.9211.80
2019-08-26 00:4536.9211.80
2019-08-26 01:0036.9211.80
2019-08-26 01:1536.9211.80
2019-08-26 01:3036.9211.80
2019-08-26 01:4536.9211.80
2019-08-26 02:0036.9312.35
2019-08-26 02:1536.9312.35
2019-08-26 02:3036.9312.35
2019-08-26 02:4536.9312.35
2019-08-26 03:0036.9312.35
2019-08-26 03:1536.9312.35
2019-08-26 03:3036.9312.35
2019-08-26 03:4536.9312.35
2019-08-26 04:0036.9312.35
2019-08-26 04:1536.9312.35
2019-08-26 04:3036.9413.22
2019-08-26 04:4536.9413.22
2019-08-26 05:0036.9413.22
2019-08-26 05:1536.9413.22
2019-08-26 05:3036.9514.09
2019-08-26 05:4536.9514.09
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.