หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060111T แม่น้ำปิงที่บ้านปากร้องห้วยจี้ ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00117.2357.99
2019-08-26 00:15117.2561.56
2019-08-26 00:30117.2766.57
2019-08-26 00:45117.2869.08
2019-08-26 01:00117.3176.60
2019-08-26 01:15117.3484.12
2019-08-26 01:30117.3894.14
2019-08-26 01:45117.4099.16
2019-08-26 02:00117.45111.69
2019-08-26 02:15117.48119.21
2019-08-26 02:30117.51126.73
2019-08-26 02:45117.54134.25
2019-08-26 03:00117.55136.76
2019-08-26 03:15117.59146.78
2019-08-26 03:30117.61151.80
2019-08-26 03:45117.63156.81
2019-08-26 04:00117.65162.18
2019-08-26 04:15117.67169.58
2019-08-26 04:30117.68173.28
2019-08-26 04:45117.69176.98
2019-08-26 05:00117.70180.68
2019-08-26 05:15117.71184.39
2019-08-26 05:30117.71184.39
2019-08-26 05:45117.72188.09
หน้าที่ 1 จาก 2 (44 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.