หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060305T น้ำแม่งัดที่บ้านโป่งบัวบาน ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00397.3317.23
2019-08-26 00:15397.3116.66
2019-08-26 00:30397.3317.23
2019-08-26 00:45397.3216.95
2019-08-26 01:00397.3016.38
2019-08-26 01:15397.3016.38
2019-08-26 01:30397.3016.38
2019-08-26 01:45397.2916.09
2019-08-26 02:00397.2815.81
2019-08-26 02:15397.2815.81
2019-08-26 02:30397.2615.24
2019-08-26 02:45397.2815.81
2019-08-26 03:00397.2414.67
2019-08-26 03:15397.2414.67
2019-08-26 03:30397.2414.67
2019-08-26 03:45397.2214.10
2019-08-26 04:00397.2013.54
2019-08-26 04:15397.2113.82
2019-08-26 04:30397.1812.97
2019-08-26 04:45397.1812.97
2019-08-26 05:00397.2013.54
2019-08-26 05:15397.1913.25
2019-08-26 05:30397.2113.82
2019-08-26 05:45397.2013.54
หน้าที่ 1 จาก 2 (46 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.