หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060305T น้ำแม่งัดที่บ้านโป่งบัวบาน ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:00396.825.24
2019-02-20 00:15396.815.04
2019-02-20 00:30396.845.65
2019-02-20 00:45396.825.24
2019-02-20 01:00396.804.83
2019-02-20 01:15396.794.63
2019-02-20 01:30396.804.83
2019-02-20 01:45396.804.83
2019-02-20 02:00396.815.04
2019-02-20 02:15396.804.83
2019-02-20 02:30396.804.83
2019-02-20 02:45396.784.42
2019-02-20 03:00396.804.83
2019-02-20 03:15396.815.04
2019-02-20 03:30396.804.83
2019-02-20 03:45396.845.65
2019-02-20 04:00396.815.04
2019-02-20 04:15396.804.83
2019-02-20 04:30396.794.63
2019-02-20 04:45396.815.04
2019-02-20 05:00396.815.04
2019-02-20 05:15396.804.83
2019-02-20 05:30396.825.24
หน้าที่ 1 จาก 1 (23 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.