หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060305T น้ำแม่งัดที่บ้านโป่งบัวบาน ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:00396.917.09
2019-04-22 00:15396.917.09
2019-04-22 00:30396.906.88
2019-04-22 00:45396.927.29
2019-04-22 01:00396.917.09
2019-04-22 01:15396.886.47
2019-04-22 01:30396.947.70
2019-04-22 01:45396.927.29
2019-04-22 02:00396.906.88
2019-04-22 02:15396.937.50
2019-04-22 02:30396.906.88
2019-04-22 02:45396.937.50
2019-04-22 03:00396.917.09
2019-04-22 03:15396.896.68
2019-04-22 03:30396.906.88
2019-04-22 03:45396.917.09
2019-04-22 04:00396.906.88
2019-04-22 04:15396.927.29
2019-04-22 04:30396.917.09
2019-04-22 04:45396.927.29
2019-04-22 05:00396.937.50
2019-04-22 05:15396.906.88
2019-04-22 05:30396.896.68
2019-04-22 05:45396.886.47
หน้าที่ 1 จาก 2 (26 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing wlGraph series.