หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 060814T น้ำแม่ขานที่บ้านท่าโป่ง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:000.00308.516.96
2019-08-26 00:150.00308.516.96
2019-08-26 00:300.00308.506.94
2019-08-26 00:450.00308.506.94
2019-08-26 01:000.00308.506.94
2019-08-26 01:150.00308.506.94
2019-08-26 01:300.00308.506.94
2019-08-26 01:450.00308.506.94
2019-08-26 08:150.00308.456.77
2019-08-26 08:300.00308.446.74
2019-08-26 08:450.00308.446.74
2019-08-26 09:000.00308.446.74
2019-08-26 09:150.00308.436.70
2019-08-26 09:300.00308.436.70
2019-08-26 09:450.00308.436.70
2019-08-26 10:000.00308.426.67
2019-08-26 10:150.00308.426.67
2019-08-26 10:300.00308.426.67
2019-08-26 10:450.00308.426.67
2019-08-26 11:000.00308.416.64
หน้าที่ 1 จาก 1 (20 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v
The ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing RF series.