หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070116T แม่น้ำวังที่บ้านแม่เตี๊ยะ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:000.00177.2946.13
2019-08-26 00:150.00177.2946.13
2019-08-26 00:300.00177.2946.13
2019-08-26 00:450.00177.2946.13
2019-08-26 01:000.00177.2946.13
2019-08-26 01:150.00177.3046.70
2019-08-26 01:300.00177.3046.70
2019-08-26 01:450.00177.3046.70
2019-08-26 02:000.00177.3046.70
2019-08-26 02:150.00177.3046.70
2019-08-26 02:300.00177.3046.70
2019-08-26 02:450.00177.3046.70
2019-08-26 03:000.00177.3046.70
2019-08-26 03:150.00177.3046.70
2019-08-26 03:300.00177.3046.70
2019-08-26 03:450.00177.2946.13
2019-08-26 04:000.00177.2946.13
2019-08-26 04:150.00177.2946.13
2019-08-26 04:300.00177.2946.13
2019-08-26 04:450.00177.2946.13
2019-08-26 05:000.00177.2946.13
2019-08-26 05:150.00177.2946.13
2019-08-26 05:300.00177.2845.57
2019-08-26 05:450.00177.2845.57
หน้าที่ 1 จาก 2 (44 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v
The ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing RF series.