หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070116T แม่น้ำวังที่บ้านแม่เตี๊ยะ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:000.00176.332.19
2023-05-28 00:150.00176.332.19
2023-05-28 00:300.00176.321.81
2023-05-28 00:450.00176.321.81
2023-05-28 01:000.00176.321.81
2023-05-28 01:150.00176.321.81
2023-05-28 01:300.00176.321.81
2023-05-28 01:450.00176.321.81
2023-05-28 02:000.00176.321.81
2023-05-28 02:150.00176.311.42
2023-05-28 02:300.00176.311.42
2023-05-28 02:450.50176.311.42
2023-05-28 03:000.00176.301.04
2023-05-28 03:150.00176.301.04
2023-05-28 03:300.00176.301.04
2023-05-28 03:450.00176.301.04
2023-05-28 04:450.00176.280.00
2023-05-28 05:000.00176.280.00
2023-05-28 05:150.00176.280.00
2023-05-28 05:300.00176.280.00
หน้าที่ 1 จาก 1 (20 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v
The ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing RF series.

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.

The ข้อมูลปริมาณน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.