หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070117T แม่น้ำวังที่เทศบาลตำบลแม่ปุ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00155.130.00
2019-08-26 00:15155.130.00
2019-08-26 00:30155.130.00
2019-08-26 00:45155.140.00
2019-08-26 01:00155.130.00
2019-08-26 01:15155.140.00
2019-08-26 01:30155.140.00
2019-08-26 01:45155.140.00
2019-08-26 02:00155.140.00
2019-08-26 02:15155.140.00
2019-08-26 02:30155.150.00
2019-08-26 02:45155.150.00
2019-08-26 03:00155.150.00
2019-08-26 03:15155.150.00
2019-08-26 03:30155.150.00
2019-08-26 03:45155.150.00
2019-08-26 04:00155.150.00
2019-08-26 04:15155.160.00
2019-08-26 04:30155.160.00
2019-08-26 04:45155.160.00
2019-08-26 05:00155.160.00
2019-08-26 05:15155.160.00
2019-08-26 05:30155.170.00
2019-08-26 05:45155.170.00
หน้าที่ 1 จาก 2 (46 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.