หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070118T แม่น้ำวังที่บ้านแม่สลิด ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:00127.0111.69
2019-02-20 00:15127.0111.69
2019-02-20 00:30127.0211.96
2019-02-20 00:45127.0211.96
2019-02-20 01:00127.0211.96
2019-02-20 01:15127.0312.22
2019-02-20 01:30127.0312.22
2019-02-20 01:45127.0412.49
2019-02-20 02:00127.0512.75
2019-02-20 02:15127.0512.75
2019-02-20 02:30127.0512.75
2019-02-20 02:45127.0512.75
2019-02-20 03:00127.0512.75
2019-02-20 03:15127.0412.49
2019-02-20 03:30127.0312.22
2019-02-20 03:45127.0312.22
2019-02-20 04:00127.0312.22
2019-02-20 04:15127.0211.96
2019-02-20 04:30127.0211.96
2019-02-20 04:45127.0211.96
2019-02-20 05:00127.0111.69
2019-02-20 05:15127.0111.69
หน้าที่ 1 จาก 1 (22 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.