หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070118T แม่น้ำวังที่บ้านแม่สลิด ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:00129.97123.32
2023-05-28 00:15129.80114.45
2023-05-28 00:30129.98123.92
2023-05-28 00:45129.0579.90
2023-05-28 01:00129.61104.95
2023-05-28 01:15129.59103.95
2023-05-28 01:30128.6968.31
2023-05-28 01:45128.6968.31
2023-05-28 02:00128.6968.31
2023-05-28 02:15128.6968.31
2023-05-28 02:30128.6968.31
2023-05-28 02:45128.7570.22
2023-05-28 03:00129.0981.56
2023-05-28 03:15129.3190.83
2023-05-28 03:30129.2487.76
2023-05-28 03:45129.3291.28
2023-05-28 04:00129.3492.18
2023-05-28 04:15129.3592.63
2023-05-28 04:30129.2688.59
2023-05-28 04:45129.60104.45
2023-05-28 05:00129.2286.93
2023-05-28 05:15129.2688.59
2023-05-28 05:30129.4597.12
2023-05-28 05:45129.57102.95
หน้าที่ 1 จาก 2 (31 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.