หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070118T แม่น้ำวังที่บ้านแม่สลิด ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. 2562 ถึง 24 พ.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-05-24 00:00126.744.77
2019-05-24 00:15126.744.77
2019-05-24 00:30126.755.01
2019-05-24 00:45126.775.49
2019-05-24 01:00126.785.73
2019-05-24 01:15126.806.21
2019-05-24 01:30126.826.68
2019-05-24 01:45126.847.16
2019-05-24 02:00126.857.40
2019-05-24 02:15126.857.40
2019-05-24 02:30126.847.16
2019-05-24 02:45126.826.68
2019-05-24 03:00126.816.45
2019-05-24 03:15126.806.21
2019-05-24 03:30126.795.97
2019-05-24 03:45126.785.73
2019-05-24 04:00126.775.49
2019-05-24 04:15126.765.25
2019-05-24 04:30126.765.25
2019-05-24 04:45126.755.01
2019-05-24 05:00126.755.01
2019-05-24 05:15126.755.01
2019-05-24 05:30126.744.77
2019-05-24 05:45126.744.77
หน้าที่ 1 จาก 3 (53 รายการ)
First
Prev
1
2
3
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2562  ถึง 24 พฤษภาคม 2562 chart showing wlGraph series.

The ข้อมูลปริมาณน้ำระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2562  ถึง 24 พฤษภาคม 2562 chart showing wlGraph series.