หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070604T น้ำแม่จางที่บ้านลู่ใหม่ไชยมงคล ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00259.557.03
2019-08-26 00:15259.587.66
2019-08-26 00:30259.628.51
2019-08-26 00:45259.659.14
2019-08-26 01:00259.689.78
2019-08-26 01:15259.709.99
2019-08-26 01:30259.7110.06
2019-08-26 01:45259.709.99
2019-08-26 02:00259.699.93
2019-08-26 02:15259.648.93
2019-08-26 02:30259.597.87
2019-08-26 02:45259.536.64
2019-08-26 03:00259.455.63
2019-08-26 03:15259.384.75
2019-08-26 03:30259.313.96
2019-08-26 03:45259.263.40
2019-08-26 04:00259.212.91
2019-08-26 04:15259.182.67
2019-08-26 04:30259.162.52
2019-08-26 04:45259.162.52
2019-08-26 05:00259.182.67
2019-08-26 05:15259.222.98
2019-08-26 05:30259.253.28
2019-08-26 05:45259.283.62
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.