หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070403T น้ำแม่ตุ๋ยที่บ้านแค่ ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00247.462.14
2019-08-26 00:15247.462.14
2019-08-26 00:30247.451.95
2019-08-26 00:45247.451.95
2019-08-26 01:00247.451.95
2019-08-26 01:15247.441.76
2019-08-26 01:30247.441.76
2019-08-26 01:45247.441.76
2019-08-26 02:00247.431.57
2019-08-26 02:15247.431.57
2019-08-26 02:30247.431.57
2019-08-26 02:45247.431.57
2019-08-26 03:00247.421.39
2019-08-26 03:15247.421.39
2019-08-26 03:30247.421.39
2019-08-26 03:45247.421.39
2019-08-26 04:00247.411.20
2019-08-26 04:15247.411.20
2019-08-26 04:30247.400.82
2019-08-26 04:45247.400.82
2019-08-26 05:00247.400.82
2019-08-26 05:15247.400.82
2019-08-26 05:30247.390.43
2019-08-26 05:45247.390.43
หน้าที่ 1 จาก 2 (46 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.