หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070403T น้ำแม่ตุ๋ยที่บ้านแค่ ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:00246.780.00
2019-04-22 00:15246.780.00
2019-04-22 00:30246.780.00
2019-04-22 00:45246.780.00
2019-04-22 01:00246.780.00
2019-04-22 01:15246.780.00
2019-04-22 01:30246.780.00
2019-04-22 01:45246.780.00
2019-04-22 02:00246.780.00
2019-04-22 02:15246.780.00
2019-04-22 02:30246.780.00
2019-04-22 02:45246.780.00
2019-04-22 03:00246.780.00
2019-04-22 03:15246.780.00
2019-04-22 03:30246.780.00
2019-04-22 03:45246.780.00
2019-04-22 04:00246.780.00
2019-04-22 04:15246.780.00
2019-04-22 04:30246.780.00
2019-04-22 04:45246.780.00
2019-04-22 05:00246.780.00
2019-04-22 05:15246.780.00
2019-04-22 05:30246.780.00
2019-04-22 05:45246.780.00
หน้าที่ 1 จาก 2 (26 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing wlGraph series.