หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070703T น้ำแม่ต๋ำที่บ้านนาบอน ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00222.506.60
2019-08-26 00:15222.506.60
2019-08-26 00:30222.496.40
2019-08-26 00:45222.496.40
2019-08-26 01:00222.496.40
2019-08-26 01:15222.496.40
2019-08-26 01:30222.496.40
2019-08-26 01:45222.496.40
2019-08-26 02:00222.496.40
2019-08-26 02:15222.496.40
2019-08-26 02:30222.496.40
2019-08-26 02:45222.496.40
2019-08-26 03:00222.496.40
2019-08-26 03:15222.496.40
2019-08-26 03:30222.496.40
2019-08-26 03:45222.496.40
2019-08-26 04:00222.496.40
2019-08-26 04:15222.496.40
2019-08-26 04:30222.496.40
2019-08-26 04:45222.496.40
2019-08-26 05:00222.496.40
2019-08-26 05:15222.496.40
2019-08-26 05:30222.496.40
2019-08-26 05:45222.496.40
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.