หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070703T น้ำแม่ต๋ำที่บ้านนาบอน ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:00221.860.49
2023-05-28 00:15221.860.49
2023-05-28 00:30221.860.49
2023-05-28 00:45221.860.49
2023-05-28 01:00221.860.49
2023-05-28 01:15221.860.49
2023-05-28 01:30221.860.49
2023-05-28 01:45221.860.49
2023-05-28 02:00221.860.49
2023-05-28 02:15221.860.49
2023-05-28 02:30221.860.49
2023-05-28 02:45221.860.49
2023-05-28 03:00221.860.49
2023-05-28 03:15221.860.49
2023-05-28 03:30221.860.49
2023-05-28 03:45221.860.49
2023-05-28 04:00221.860.49
2023-05-28 04:15221.860.49
2023-05-28 04:30221.860.49
2023-05-28 04:45221.860.49
2023-05-28 05:00221.860.49
2023-05-28 05:15221.860.49
2023-05-28 05:30221.860.49
2023-05-28 05:45221.860.49
หน้าที่ 1 จาก 2 (30 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.