หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070304T น้ำแม่สอยที่บ้านหนองกอก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00341.1224.21
2019-08-26 00:15341.1224.21
2019-08-26 00:30341.1224.21
2019-08-26 00:45341.1123.95
2019-08-26 01:00341.1123.95
2019-08-26 01:15341.1123.95
2019-08-26 01:30341.1023.68
2019-08-26 01:45341.1023.68
2019-08-26 02:00341.1023.68
2019-08-26 02:15341.1023.68
2019-08-26 02:30341.0923.42
2019-08-26 02:45341.0923.42
2019-08-26 03:00341.0923.42
2019-08-26 03:15341.0823.16
2019-08-26 03:30341.0823.16
2019-08-26 03:45341.0823.16
2019-08-26 04:00341.0823.16
2019-08-26 04:15341.0823.16
2019-08-26 04:30341.0722.90
2019-08-26 04:45341.0722.90
2019-08-26 05:00341.0722.90
2019-08-26 05:15341.0722.90
2019-08-26 05:30341.0622.64
2019-08-26 05:45341.0622.64
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.