หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070304T น้ำแม่สอยที่บ้านหนองกอก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:00340.5613.45
2023-05-28 00:15340.5913.90
2023-05-28 00:30340.6114.21
2023-05-28 00:45340.6414.66
2023-05-28 01:00340.6815.27
2023-05-28 01:15340.7416.17
2023-05-28 01:30340.8117.23
2023-05-28 01:45340.8818.32
2023-05-28 02:00340.9519.77
2023-05-28 02:15341.0221.60
2023-05-28 02:30341.0823.16
2023-05-28 02:45341.1424.73
2023-05-28 03:00341.1825.77
2023-05-28 03:15341.2226.81
2023-05-28 03:30341.2427.34
2023-05-28 03:45341.2627.86
2023-05-28 04:00341.2728.12
2023-05-28 04:15341.2728.12
2023-05-28 04:30341.2627.86
2023-05-28 04:45341.2527.60
2023-05-28 05:00341.2327.07
2023-05-28 05:15341.2126.55
2023-05-28 05:30341.1825.77
2023-05-28 05:45341.1524.99
หน้าที่ 1 จาก 2 (32 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.