หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070304T น้ำแม่สอยที่บ้านหนองกอก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:00340.329.81
2019-04-22 00:15340.329.81
2019-04-22 00:30340.329.81
2019-04-22 00:45340.339.96
2019-04-22 01:00340.248.60
2019-04-22 01:15340.309.51
2019-04-22 01:30340.339.96
2019-04-22 01:45340.319.66
2019-04-22 02:00340.238.45
2019-04-22 02:15340.299.36
2019-04-22 02:30340.258.75
2019-04-22 02:45340.329.81
2019-04-22 03:00340.319.66
2019-04-22 03:15340.279.06
2019-04-22 03:30340.238.45
2019-04-22 03:45340.309.51
2019-04-22 04:00340.248.60
2019-04-22 04:15340.248.60
2019-04-22 04:30340.319.66
2019-04-22 04:45340.319.66
2019-04-22 05:00340.319.66
2019-04-22 05:15340.329.81
2019-04-22 05:30340.279.06
2019-04-22 05:45340.309.51
หน้าที่ 1 จาก 2 (26 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing wlGraph series.