หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070115T น้ำแม่วังที่บ้านอ้อ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00194.0160.17
2019-08-26 00:15194.0160.17
2019-08-26 00:30194.0059.08
2019-08-26 00:45194.0059.08
2019-08-26 01:00194.0059.08
2019-08-26 01:15193.9958.00
2019-08-26 01:30193.9958.00
2019-08-26 01:45193.9856.91
2019-08-26 02:00193.9856.91
2019-08-26 02:15193.9856.91
2019-08-26 02:30193.9856.91
2019-08-26 02:45193.9755.83
2019-08-26 03:00193.9755.83
2019-08-26 03:15193.9654.74
2019-08-26 03:30193.9654.74
2019-08-26 03:45193.9553.65
2019-08-26 04:00193.9553.65
2019-08-26 04:15193.9452.57
2019-08-26 04:30193.9553.65
2019-08-26 04:45193.9452.57
2019-08-26 05:00193.9452.57
2019-08-26 05:15193.9351.54
2019-08-26 05:30193.9351.54
2019-08-26 05:45193.9351.54
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.