หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070114T แม่น้ำวังที่บ้านปงชัย ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:00237.0632.21
2023-05-28 00:15237.0632.21
2023-05-28 00:30237.0632.21
2023-05-28 00:45237.0632.21
2023-05-28 01:00237.0732.79
2023-05-28 01:15237.0632.21
2023-05-28 01:30237.0632.21
2023-05-28 01:45237.0632.21
2023-05-28 02:00237.0732.79
2023-05-28 02:15237.0632.21
2023-05-28 02:30237.0732.79
2023-05-28 02:45237.0732.79
2023-05-28 03:00237.0833.37
2023-05-28 03:15237.0732.79
2023-05-28 03:30237.0933.95
2023-05-28 03:45237.1034.53
2023-05-28 04:00237.1034.53
2023-05-28 04:15237.1034.53
2023-05-28 04:30237.1135.11
2023-05-28 04:45237.1034.53
2023-05-28 05:00237.1034.53
2023-05-28 05:15237.0933.95
2023-05-28 05:30237.0933.95
2023-05-28 05:45237.0833.37
หน้าที่ 1 จาก 2 (34 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.