หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070114T แม่น้ำวังที่บ้านปงชัย ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:00236.162.63
2019-02-20 00:15236.152.51
2019-02-20 00:30236.152.51
2019-02-20 00:45236.152.51
2019-02-20 01:00236.152.51
2019-02-20 01:15236.152.51
2019-02-20 01:30236.152.51
2019-02-20 01:45236.152.51
2019-02-20 02:00236.152.51
2019-02-20 02:15236.152.51
2019-02-20 02:30236.152.51
2019-02-20 02:45236.152.51
2019-02-20 03:00236.152.51
2019-02-20 03:15236.152.51
2019-02-20 03:30236.152.51
2019-02-20 03:45236.152.51
2019-02-20 04:00236.152.51
2019-02-20 04:15236.162.63
2019-02-20 04:30236.162.63
2019-02-20 04:45236.152.51
2019-02-20 05:00236.152.51
2019-02-20 05:15236.152.51
2019-02-20 05:30236.152.51
หน้าที่ 1 จาก 1 (23 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.