หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์
รายงาน
เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 070113T แม่น้ำวังที่ จ.ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:00218.585.46
2019-04-22 00:15218.585.46
2019-04-22 00:30218.595.76
2019-04-22 00:45218.585.46
2019-04-22 01:00218.606.05
2019-04-22 01:15218.595.76
2019-04-22 01:30218.606.05
2019-04-22 01:45218.606.05
2019-04-22 02:00218.606.05
2019-04-22 02:15218.626.63
2019-04-22 02:30218.626.63
2019-04-22 02:45218.626.63
2019-04-22 03:00218.626.63
2019-04-22 03:15218.626.63
2019-04-22 03:30218.636.92
2019-04-22 03:45218.647.22
2019-04-22 04:00218.647.22
2019-04-22 04:15218.647.22
2019-04-22 04:30218.647.22
2019-04-22 04:45218.647.22
2019-04-22 05:00218.647.22
2019-04-22 05:15218.647.22
2019-04-22 05:30218.647.22
2019-04-22 05:45218.647.22
หน้าที่ 1 จาก 2 (25 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing wlGraph series.