หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120105T แม่น้ำป่าสักที่บ้านวังมลเหนือ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:00156.190.08
2019-02-20 00:15156.180.07
2019-02-20 00:30156.180.07
2019-02-20 00:45156.180.07
2019-02-20 01:00156.180.07
2019-02-20 01:15156.180.07
2019-02-20 01:30156.180.07
2019-02-20 01:45156.180.07
2019-02-20 02:00156.180.07
2019-02-20 02:15156.180.07
2019-02-20 02:30156.180.07
2019-02-20 02:45156.180.07
2019-02-20 03:00156.180.07
2019-02-20 03:15156.180.07
2019-02-20 03:30156.170.07
2019-02-20 03:45156.170.07
2019-02-20 04:00156.180.07
2019-02-20 04:15156.170.07
2019-02-20 04:30156.170.07
2019-02-20 04:45156.170.07
2019-02-20 05:00156.170.07
2019-02-20 05:15156.170.07
หน้าที่ 1 จาก 1 (22 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.