หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120107T แม่น้ำป่าสักที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00111.89109.65
2019-08-26 00:15111.89109.65
2019-08-26 00:30111.89109.65
2019-08-26 00:45111.89109.65
2019-08-26 01:00111.89109.65
2019-08-26 01:15111.91110.50
2019-08-26 01:30111.91110.50
2019-08-26 01:45111.91110.50
2019-08-26 02:00111.91110.50
2019-08-26 02:15111.91110.50
2019-08-26 02:30111.91110.50
2019-08-26 02:45111.91110.50
2019-08-26 03:00111.91110.50
2019-08-26 03:15111.91110.50
2019-08-26 03:30111.92110.92
2019-08-26 03:45111.92110.92
2019-08-26 04:00111.92110.92
2019-08-26 04:15111.92110.92
2019-08-26 04:30111.92110.92
2019-08-26 04:45111.92110.92
2019-08-26 05:00111.92110.92
2019-08-26 05:15111.93111.34
2019-08-26 05:30111.93111.34
2019-08-26 05:45111.93111.34
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.