หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120106T แม่น้ำป่าสักที่ อ.เสาไห้ ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:006.41162.47
2019-08-26 00:156.41162.47
2019-08-26 00:306.41162.47
2019-08-26 00:456.41162.47
2019-08-26 01:006.41162.47
2019-08-26 01:156.40161.93
2019-08-26 01:306.40161.93
2019-08-26 01:456.40161.93
2019-08-26 02:006.40161.93
2019-08-26 02:156.40161.93
2019-08-26 02:306.40161.93
2019-08-26 02:456.40161.93
2019-08-26 03:006.41162.47
2019-08-26 03:156.40161.93
2019-08-26 03:306.40161.93
2019-08-26 03:456.40161.93
2019-08-26 04:006.40161.93
2019-08-26 04:156.40161.93
2019-08-26 04:306.40161.93
2019-08-26 04:456.40161.93
2019-08-26 05:006.40161.93
2019-08-26 05:156.40161.93
2019-08-26 05:306.41162.47
2019-08-26 05:456.40161.93
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.