หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120106T แม่น้ำป่าสักที่ อ.เสาไห้ ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:006.22152.98
2023-05-28 00:156.22152.98
2023-05-28 00:306.23153.48
2023-05-28 00:456.24153.97
2023-05-28 01:006.25154.47
2023-05-28 01:156.26154.97
2023-05-28 01:306.28155.96
2023-05-28 01:456.29156.46
2023-05-28 02:006.29156.46
2023-05-28 02:156.29156.46
2023-05-28 02:306.29156.46
2023-05-28 02:456.30156.96
2023-05-28 03:006.29156.46
2023-05-28 03:156.30156.96
2023-05-28 03:306.30156.96
2023-05-28 03:456.30156.96
2023-05-28 04:006.31157.45
2023-05-28 04:156.31157.45
2023-05-28 04:306.32157.95
2023-05-28 04:456.32157.95
2023-05-28 05:006.32157.95
2023-05-28 05:156.32157.95
2023-05-28 05:306.32157.95
2023-05-28 05:456.32157.95
หน้าที่ 1 จาก 2 (25 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.