หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120106T แม่น้ำป่าสักที่ อ.เสาไห้ ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:006.97192.86
2019-04-22 00:156.97192.86
2019-04-22 00:306.97192.86
2019-04-22 00:456.97192.86
2019-04-22 01:006.96192.29
2019-04-22 01:156.96192.29
2019-04-22 01:306.95191.72
2019-04-22 01:456.95191.72
2019-04-22 02:006.95191.72
2019-04-22 02:156.95191.72
2019-04-22 02:306.94191.15
2019-04-22 02:456.94191.15
2019-04-22 03:006.94191.15
2019-04-22 03:156.94191.15
2019-04-22 03:306.94191.15
2019-04-22 03:456.94191.15
2019-04-22 04:006.94191.15
2019-04-22 04:156.94191.15
2019-04-22 04:306.93190.58
2019-04-22 04:456.93190.58
2019-04-22 05:006.92190.00
2019-04-22 05:156.92190.00
2019-04-22 05:306.92190.00
2019-04-22 05:456.91189.43
หน้าที่ 1 จาก 2 (25 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing wlGraph series.