หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120205T แม่น้ำป่าสักที่บ้านอุ่มกะทาด ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:00211.3465.82
2019-04-22 00:15211.3465.82
2019-04-22 00:30211.3465.82
2019-04-22 00:45211.3465.82
2019-04-22 01:00211.3465.82
2019-04-22 01:15211.3465.82
2019-04-22 01:30211.3465.82
2019-04-22 01:45211.3465.82
2019-04-22 02:00211.3465.82
2019-04-22 02:15211.3465.82
2019-04-22 02:30211.3465.82
2019-04-22 02:45211.3465.82
2019-04-22 03:00211.3465.82
2019-04-22 03:15211.3465.82
2019-04-22 03:30211.3465.82
2019-04-22 03:45211.3465.82
2019-04-22 04:00211.3465.82
2019-04-22 04:15211.3465.82
2019-04-22 04:30211.3465.82
2019-04-22 04:45211.3465.82
2019-04-22 05:00211.3465.82
2019-04-22 05:15211.3465.82
2019-04-22 05:30211.3465.82
2019-04-22 05:45211.3465.82
หน้าที่ 1 จาก 2 (25 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing wlGraph series.