หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120205T แม่น้ำป่าสักที่บ้านอุ่มกะทาด ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00212.92197.61
2019-08-26 00:15212.85189.89
2019-08-26 00:30212.75179.43
2019-08-26 00:45212.69173.30
2019-08-26 01:00212.69173.30
2019-08-26 01:15212.68172.28
2019-08-26 01:30212.64168.20
2019-08-26 01:45212.58162.24
2019-08-26 02:00212.55159.44
2019-08-26 02:15212.50154.77
2019-08-26 02:30212.47151.96
2019-08-26 02:45212.47151.96
2019-08-26 03:00212.50154.77
2019-08-26 03:15212.49153.83
2019-08-26 03:30212.48152.90
2019-08-26 03:45212.47151.96
2019-08-26 04:00212.47151.96
2019-08-26 04:15212.47151.96
2019-08-26 04:30212.45150.09
2019-08-26 04:45212.44149.16
2019-08-26 05:00212.41146.36
2019-08-26 05:15212.41146.36
2019-08-26 05:30212.39144.49
2019-08-26 05:45212.39144.49
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.