หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120205T แม่น้ำป่าสักที่บ้านอุ่มกะทาด ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:00211.1656.37
2023-05-28 00:15211.1555.84
2023-05-28 00:30211.1555.84
2023-05-28 00:45211.1756.89
2023-05-28 01:00211.1857.42
2023-05-28 01:15211.1857.42
2023-05-28 01:30211.1756.89
2023-05-28 01:45211.1756.89
2023-05-28 02:00211.1656.37
2023-05-28 02:15211.1656.37
2023-05-28 02:30211.1555.84
2023-05-28 02:45211.1455.32
2023-05-28 03:00211.1555.84
2023-05-28 03:15211.1555.84
2023-05-28 03:30211.1455.32
2023-05-28 03:45211.1455.32
2023-05-28 04:00211.1455.32
2023-05-28 04:15211.1455.32
2023-05-28 04:30211.1555.84
2023-05-28 04:45211.1656.37
2023-05-28 05:00211.1656.37
2023-05-28 05:15211.1756.89
2023-05-28 05:30211.1756.89
2023-05-28 05:45211.1756.89
หน้าที่ 1 จาก 1 (24 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.