หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120110T แม่น้ำป่าสักที่บ้านวังโบสถ์ ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:0085.110.59
2019-04-22 00:1585.120.61
2019-04-22 00:3085.120.61
2019-04-22 00:4585.130.63
2019-04-22 01:0085.130.63
2019-04-22 01:1585.140.64
2019-04-22 01:3085.140.64
2019-04-22 01:4585.130.63
2019-04-22 02:0085.150.66
2019-04-22 02:1585.160.67
2019-04-22 02:3085.150.66
2019-04-22 02:4585.140.64
2019-04-22 03:0085.150.66
2019-04-22 03:1585.150.66
2019-04-22 03:3085.160.67
2019-04-22 03:4585.160.67
2019-04-22 04:0085.140.64
2019-04-22 04:1585.150.66
2019-04-22 04:3085.130.63
2019-04-22 04:4585.140.64
2019-04-22 05:0085.130.63
2019-04-22 05:1585.130.63
2019-04-22 05:3085.150.66
2019-04-22 05:4585.130.63
หน้าที่ 1 จาก 2 (25 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing wlGraph series.