หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120110T แม่น้ำป่าสักที่บ้านวังโบสถ์ ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:0089.3737.49
2019-08-26 00:1589.3737.49
2019-08-26 00:3089.3837.66
2019-08-26 00:4589.3837.66
2019-08-26 01:0089.3837.66
2019-08-26 01:1589.3837.66
2019-08-26 01:3089.3937.83
2019-08-26 01:4589.3937.83
2019-08-26 02:0089.3937.83
2019-08-26 02:1589.4038.00
2019-08-26 02:3089.4038.00
2019-08-26 02:4589.4138.17
2019-08-26 03:0089.4138.17
2019-08-26 03:1589.4138.17
2019-08-26 03:3089.4238.34
2019-08-26 03:4589.4238.34
2019-08-26 04:0089.4338.51
2019-08-26 04:1589.4338.51
2019-08-26 04:3089.4338.51
2019-08-26 04:4589.4438.68
2019-08-26 05:0089.4438.68
2019-08-26 05:1589.4538.85
2019-08-26 05:3089.4538.85
2019-08-26 05:4589.4639.02
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.