หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120110T แม่น้ำป่าสักที่บ้านวังโบสถ์ ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:0084.920.37
2019-02-20 00:1585.040.51
2019-02-20 00:3085.040.51
2019-02-20 00:4585.000.47
2019-02-20 01:0085.000.47
2019-02-20 01:1585.080.56
2019-02-20 01:3085.100.58
2019-02-20 01:4585.090.57
2019-02-20 02:0085.080.56
2019-02-20 02:1585.080.56
2019-02-20 02:3085.070.55
2019-02-20 02:4585.070.55
2019-02-20 03:0085.080.56
2019-02-20 03:1585.080.56
2019-02-20 03:3085.511.30
2019-02-20 03:4585.090.57
2019-02-20 04:0085.070.55
2019-02-20 04:1585.060.54
2019-02-20 04:3085.040.51
2019-02-20 04:4585.060.54
2019-02-20 05:0085.050.52
2019-02-20 05:1585.050.52
หน้าที่ 1 จาก 1 (22 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.