หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120111T แม่น้ำป่าสักที่บ้านจางวาง ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:00130.415.57
2019-02-20 00:15130.415.57
2019-02-20 00:30130.415.57
2019-02-20 00:45130.415.57
2019-02-20 01:00130.415.57
2019-02-20 01:15130.405.53
2019-02-20 01:30130.405.53
2019-02-20 01:45130.405.53
2019-02-20 02:00130.405.53
2019-02-20 02:15130.405.53
2019-02-20 02:30130.405.53
2019-02-20 02:45130.405.53
2019-02-20 03:00130.405.53
2019-02-20 03:15130.405.53
2019-02-20 03:30130.405.53
2019-02-20 03:45130.405.53
2019-02-20 04:00130.405.53
2019-02-20 04:15130.405.53
2019-02-20 04:30130.405.53
2019-02-20 04:45130.395.49
2019-02-20 05:00130.395.49
2019-02-20 05:15130.395.49
หน้าที่ 1 จาก 1 (22 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.