หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120111T แม่น้ำป่าสักที่บ้านจางวาง ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00132.5222.66
2019-08-26 00:15132.5222.66
2019-08-26 00:30132.5322.77
2019-08-26 00:45132.5322.77
2019-08-26 01:00132.5422.89
2019-08-26 01:15132.5422.89
2019-08-26 01:30132.5523.01
2019-08-26 01:45132.5523.01
2019-08-26 02:00132.5523.01
2019-08-26 02:15132.5623.13
2019-08-26 02:30132.5623.13
2019-08-26 02:45132.5723.25
2019-08-26 03:00132.5723.25
2019-08-26 03:15132.5823.37
2019-08-26 03:30132.5823.37
2019-08-26 03:45132.5823.37
2019-08-26 04:00132.5823.37
2019-08-26 04:15132.5923.49
2019-08-26 04:30132.5923.49
2019-08-26 04:45132.5923.49
2019-08-26 05:00132.5923.49
2019-08-26 05:15132.6023.61
2019-08-26 05:30132.6023.61
2019-08-26 05:45132.6023.61
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.