หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120111T แม่น้ำป่าสักที่บ้านจางวาง ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:00129.171.81
2023-05-28 00:15129.171.81
2023-05-28 00:30129.171.81
2023-05-28 00:45129.171.81
2023-05-28 01:00129.171.81
2023-05-28 01:15129.171.81
2023-05-28 01:30129.171.81
2023-05-28 01:45129.171.81
2023-05-28 02:00129.171.81
2023-05-28 02:15129.171.81
2023-05-28 02:30129.171.81
2023-05-28 02:45129.171.81
2023-05-28 03:00129.171.81
2023-05-28 03:15129.171.81
2023-05-28 03:30129.171.81
2023-05-28 03:45129.171.81
2023-05-28 04:00129.171.81
2023-05-28 04:15129.171.81
2023-05-28 04:30129.171.81
2023-05-28 04:45129.171.81
2023-05-28 05:00129.171.81
2023-05-28 05:15129.171.81
2023-05-28 05:30129.171.81
2023-05-28 05:45129.171.81
หน้าที่ 1 จาก 2 (26 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.