หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120305T ห้วยน้ำพุงที่ อ.หล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2562 ถึง 22 เม.ย. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-04-22 00:00154.680.03
2019-04-22 00:15154.680.03
2019-04-22 00:30154.680.03
2019-04-22 00:45154.680.03
2019-04-22 01:00154.680.03
2019-04-22 01:15154.680.03
2019-04-22 01:30154.680.03
2019-04-22 01:45154.680.03
2019-04-22 02:00154.680.03
2019-04-22 02:15154.680.03
2019-04-22 02:30154.680.03
2019-04-22 02:45154.680.03
2019-04-22 03:00154.680.03
2019-04-22 03:15154.680.03
2019-04-22 03:30154.680.03
2019-04-22 03:45154.680.03
2019-04-22 04:00154.680.03
2019-04-22 04:15154.680.03
2019-04-22 04:30154.680.03
2019-04-22 04:45154.680.03
2019-04-22 05:00154.680.03
2019-04-22 05:15154.680.03
2019-04-22 05:30154.680.03
2019-04-22 05:45154.680.03
หน้าที่ 1 จาก 2 (26 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562  ถึง 22 เมษายน 2562 chart showing wlGraph series.