หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120305T ห้วยน้ำพุงที่ อ.หล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. 2567 ถึง 19 มิ.ย. 2567
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2024-06-19 09:15154.740.05
2024-06-19 09:30154.740.05
2024-06-19 09:45154.740.05
2024-06-19 10:00154.740.05
2024-06-19 10:15154.740.05
2024-06-19 10:30154.740.05
2024-06-19 10:45154.740.05
2024-06-19 11:00154.730.05
2024-06-19 11:15154.730.05
2024-06-19 11:30154.730.05
2024-06-19 11:45154.730.05
2024-06-19 12:00154.730.05
2024-06-19 12:15154.730.05
2024-06-19 12:30154.730.05
2024-06-19 12:45154.730.05
2024-06-19 13:00154.730.05
2024-06-19 13:15154.730.05
2024-06-19 13:30154.720.04
2024-06-19 13:45154.720.04
2024-06-19 14:00154.720.04
2024-06-19 14:15154.720.04
2024-06-19 14:30154.720.04
2024-06-19 14:45154.720.04
2024-06-19 15:00154.720.04
หน้าที่ 1 จาก 2 (41 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2567  ถึง 19 มิถุนายน 2567 chart showing wlGraph series.