หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120305T ห้วยน้ำพุงที่ อ.หล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:00155.230.28
2023-05-28 00:15155.230.28
2023-05-28 00:30155.230.28
2023-05-28 00:45155.230.28
2023-05-28 01:00155.230.28
2023-05-28 01:15155.230.28
2023-05-28 01:30155.230.28
2023-05-28 01:45155.230.28
2023-05-28 02:00155.230.28
2023-05-28 02:15155.230.28
2023-05-28 02:30155.230.28
2023-05-28 02:45155.230.28
2023-05-28 03:00155.230.28
2023-05-28 03:15155.230.28
2023-05-28 03:30155.240.29
2023-05-28 03:45155.230.28
2023-05-28 04:00155.230.28
2023-05-28 04:15155.240.29
2023-05-28 04:30155.230.28
2023-05-28 04:45155.230.28
2023-05-28 05:00155.230.28
2023-05-28 05:15155.230.28
2023-05-28 05:30155.230.28
2023-05-28 05:45155.230.28
หน้าที่ 1 จาก 2 (34 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.