หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120305T ห้วยน้ำพุงที่ อ.หล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:00156.712.35
2019-08-26 00:15156.712.35
2019-08-26 00:30156.712.35
2019-08-26 00:45156.712.35
2019-08-26 01:00156.712.35
2019-08-26 01:15156.712.35
2019-08-26 01:30156.712.35
2019-08-26 01:45156.702.32
2019-08-26 02:00156.702.32
2019-08-26 02:15156.702.32
2019-08-26 02:30156.702.32
2019-08-26 02:45156.702.32
2019-08-26 03:00156.702.32
2019-08-26 03:15156.702.32
2019-08-26 03:30156.702.32
2019-08-26 03:45156.702.32
2019-08-26 04:00156.702.32
2019-08-26 04:15156.702.32
2019-08-26 04:30156.702.32
2019-08-26 04:45156.692.30
2019-08-26 05:00156.692.30
2019-08-26 05:15156.692.30
2019-08-26 05:30156.692.30
2019-08-26 05:45156.692.30
หน้าที่ 1 จาก 2 (46 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.